Spokojny jak ubezpieczony urlopowicz

Spokojny jak ubezpieczony urlopowicz sxc.hu

Ubezpieczenie turystyczne przyda nam się w czasie nadchodzącego sezonu urlopowego. O korzyściach jego posiadania przekonało się już wielu, co udowadniają zebrane poniżej przez Polską Izbę Ubezpieczeń przypadki.

Idealny urlop to taki, podczas którego nie trzeba się martwić dodatkowymi, nieprzewidzianymi kosztami, wynikającymi z nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Typowa polisa turystyczna zazwyczaj uwzględnia kilka rodzajów ryzyka.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Dla wielu osób kluczowe pozostaje ubezpieczenie kosztów leczenia. Jest ono dostępne przy niemal każdej polisie turystycznej. Chociaż każdy turysta może zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną przez NFZ, ubezpieczenie ma dwie bardzo istotne przewagi. 

Po pierwsze, karta EKUZ działa jedynie na terytorium krajów UE/EFTA. Po drugie, nie obejmuje ona kosztów ewentualnego transportu chorego do kraju. Wyjeżdżając bez dodatkowego ubezpieczenia np. do Turcji, Stanów Zjednoczonych czy Egiptu, możemy być zmuszeni do pokrycia wszystkich
kosztów związanych z leczeniem w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianego wypadku. Koszty te mogą być bardzo wysokie.

  • Przykład 1: 67-letnia kobieta spędzając urlop w Egipcie została zabrana do szpitalu ze względu na nasilające się problemy z oddychaniem oraz nudności. W szpitalu zdiagnozowano kwasicę cukrzycową i początkową fazę śpiączki cukrzycowej. Hospitalizacja oraz transport medyczny w towarzystwie pielęgniarki kosztowały łącznie ponad 6 tys. euro, czyli ok. 25 tys. zł. Cała kwota została pokryta przez firmę ubezpieczeniową, która jednocześnie zorganizowała proces leczenia za granicą, jak również w Polsce.

Może to skutkować koniecznością pokrycia kosztów transportu medycznego lub hospitalizacji. Co więcej, jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek dopłaty do świadczeń medycznych, musimy go pokryć z własnej kieszeni (np. za pobyt w szpitalu czy zakup leków).

  • Przykład 2: 30-letni turysta w wyniku upadku ze skały w Grecji doznał złamania kręgosłupa, urazu żeber i rdzenia kręgowego. Hospitalizacja, transport medyczny na terenie Grecji oraz lotniczy do Polski kosztował łącznie niemal 8 tys. euro, czyli ponad 30 tys. zł. Polisa pokryła pełne koszty transportu oraz leczenia.

Ubezpieczenie podczas wyjazdu zorganizowanego

Wybierając się na zagraniczny wyjazd zorganizowany, można spodziewać się, że touroperator wykupi ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu. Warto jednak sprawdzić jaki jest zakres ochrony polisy zapisany w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zawsze bowiem odpowiada do kwoty
wskazanej w tym dokumencie. Jeżeli suma ubezpieczenia będzie niska, ewentualne koszty leczenia powyżej tej sumy, turysta będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Najtańszy wariant ubezpieczenia ok. kosztów leczenia, często proponowany przez touroperatorów, wynosi 10 tys. euro. Kwota ta
wystarcza w przypadku niegroźnych zdarzeń, ale w przypadku konieczności bardziej skomplikowanego leczenia faktyczne koszty mogą znacznie ją przewyższać.

  • Przykład 3: Młoda turystka była uczestnikiem niewielkiego wypadku na wyspie Bali, w wyniku którego złamała palec u stopy. Koszt leczenia wyniósł niemal 18,5 tys. euro (ok. 75 tys. zł) i uwzględniał m.in. operację i hospitalizację w szpitalu, pokrycie kosztów podróży dla osoby poszkodowanej i towarzyszącej oraz opłacenie zakwaterowania dla osoby towarzyszącej. Wydatki te w pełnej kwocie pokrył ubezpieczyciel.

Pamiętajmy, że dobre ubezpieczenie turystyczne to nie tylko pokrycie kosztów leczenia.

To także inne rodzaje ryzyka, jak na przykład:

  • Ubezpieczenie OC – gdy spowodujemy wypadek podczas urlopu, możemy zostać obciążeni kosztami z nim związanymi, np. za leczenie osoby poszkodowanej lub naprawę zniszczonego mienia. W przypadku osób posiadających ubezpieczenie OC, koszty pokryje ubezpieczyciel.
  • Zniszczenie lub zgubienie bagażu – polisa zapewnia pomoc finansową w przypadku utraty lub zniszczenia bagażu. Jej wysokość jest uzależniona od rozmiaru strat, jakie ponieśliśmy.
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego/sportowego – ubezpieczenie może pokryć straty wynikające z kradzieży lub zniszczenia sprzętu, który zabieramy ze sobą na wczasy.

Polska Izba Ubezpieczeń Marcin Tarczyński