Sprawdź, jak pracownicy zachowują się w internecie

Sprawdź, jak pracownicy zachowują się w internecie Syda Productions - Fotolia

Internet i media społecznościowe zmieniają sposób, w jaki komunikują się pracodawcy i pracownicy. Jak pracownicy zachowują się w sieci i jak się wyrażają o pracodawcach?

Aż 56% pracowników aktywnie broni swoich firm przed krytyką i odgrywa rolę ich rzeczników, zarówno online jak i offline – wynika z najnowszego badania Weber Shandwick – wiodącej, globalnej agencji Public Relations, wchodzącej w skład McCann Worldgroup. Jeden na pięciu pracowników jest także uznawany przez respondentów za aktywnego działacza na rzecz swojego pracodawcy, a kolejne 33% ma potencjał, by się nim stać.

Współtworzenie wizerunku firmy

- Internet i media społecznościowe zmieniają sposób w jaki komunikują się pracodawcy i pracownicy, dając tym drugim nie tylko prawo głosu, ale także siłę współtworzenia wizerunku firmy, w której pracują. Organizacje, które inwestują w media społecznościowe i prowadzą w nich otwarty dialog ze swoimi pracownikami, mogą liczyć na to, że pracownicy Ci będą odwzajemniali ich wysiłki, stojąc na straży dobrej reputacji firmy, z którą się identyfikują - komentuje wyniki badania Wojciech Borowski, Prezes McCANN Worldgroup.

Badanie Weber Shandwick wykazało także, że jedna trzecia pracodawców zachęca swoich pracowników do korzystania z mediów społecznościowych i do dzielenia się informacjami na temat organizacji. Ma to olbrzymi wpływ na pozytywny stosunek pracowników do samego pracodawcy. Pracownicy, których pracodawcy są zaangażowani w media społecznościowe są bardziej chętni, by skupiać się np. na zwiększaniu sprzedaży, niż pracownicy, których pracodawcy w nich się nie udzielają (odpowiednio 72% vs 48%). Raport pokazuje także, jak wielka jest skala łączenia przestrzeni prywatnej i służbowej dzięki mediom społecznościowym i internetowi: 

  • 50% wiadomości, zdjęć czy filmów wideo zamieszczonych przez pracowników w mediach społecznościowych dotyczy ich pracodawców.
  • 39% pracowników udostępnia w sieci pozytywne komentarze na temat swoich pracodawców.
  • 33% pracowników udostępnia wiadomości, zdjęcia czy filmy wideo dotyczące ich pracodawców bez zachęty ze strony pracodawcy.
  • 16% pracowników udostępniło w internecie krytyczne lub negatywne komentarze na temat swojego pracodawcy.
  • 14% pracowników napisało w mediach społecznościowych na temat swojego pracodawcy coś, czego potem żałowało.

Pracownicy dostrzegli, że mają kontrolę

- Na szczęście, wraz z coraz większą ilością narzędzi do komunikacji powoli zmienia się świadomość pracowników. Narzekanie przestało być modne, ani na pracodawcę, ani na innych. Pracownicy zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że nie chcą spędzać dużej części swojego życia myśląc o tym, co im się nie podoba i krytykując otaczający świat. Dostrzegli, że mają nad tym kontrolę i mogą siebie lub środowisko, w którym pracują, zmieniać na takie, jakie im odpowiada – mówi Katarzyna Kluk, Partner Zarządzający w Weber Shandwick.

Podobne artykuły:

Badanie zwraca także uwagę na to, w jaki sposób zmiany na rynku pracy mają wpływ na zachowania pracowników w mediach społecznościowych:

  • Wszechobecne zmiany organizacyjne: 84% osób doświadczyło w ostatnim czasie zmian w miejscu pracy (zmiany personalne na pozycjach kierowniczych, zwolnienia grupowe, fuzje, przejęcia, spowolnienie finansowe, i inne).
  • Nieskuteczna komunikacja wewnętrzna: Tylko czterech na 10 pracowników potrafiło opisać innym, czym zajmuje się ich pracodawca (42%), albo jakie są jego cele (37%).
  • Słabe zaangażowanie pracowników: Tylko 30% pracowników jest silnie związanych ze swoim pracodawcą. Ten niski poziom zaangażowania nie jest zaskakujący, kiedy bierzemy pod uwagę nagromadzenie się szybko przeprowadzanych zmian i słabą komunikację wewnętrzną w wielu firmach.
  • Pracownicy stają w obronie swoich pracodawców i działają jako "pierwsza pomoc wizerunkowa". 6 na 10 ankietowanych respondentów (56%) broniło swojego pracodawcę przed opinią swoich rodzin i przyjaciół w miejscu publicznym (na stronie, blogu lub w gazecie).

Metodologia badania: Badanie „Employees Rising: Seizing the Opportunity in Employee Activism” zostało przeprowadzone na zlecenie Weber Shandwick przez KRC Research metodą ankiety online na próbie 2300 respondentów na 15 rynkach pracy na całym świecie.

Universal McCann Sp. z o.o. Magdalena Gieorgica