Środki zabezpieczeń zbiorowych na wysokości. Opinie Global Business Group

Środki zabezpieczeń zbiorowych na wysokości.  Opinie Global Business Group nf.pl

Podczas ostatnich targów budowlanych w Krakowie miałem przyjemność wraz z firmą Global Business Group oraz Państwową Inspekcją Pracy poprowadzić prelekcje na temat środków zabezpieczeń zbiorowych na wysokości. Na każdym etapie procesu inwestycyjnego na budowie mogą wystąpić prace na wysokości. Sytuacje te dotyczą zarówno różnicy wysokości jak i miejsc zwanych strefą niebezpieczną, w których występują zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Przed przystąpieniem do wykonywania robót na wysokości istnieje obowiązek opracowania instrukcji wskazującej na bezpieczne wykonywanie prac. Bezpośredni obowiązek nadzoru nad pracami na wysokości ciąży na kierowniku robót lub budowy. Wynikająca z obowiązków kierownika pełna odpowiedzialność za bezpieczną realizację robót na wysokości musi uwzględniać środki techniczne, jakie są aktualnie dostępne. Do grupy środków ochrony zbiorowej na wysokości zalicza się między innymi: - rusztowania robocze, - rusztowania ochronne, - balustrady, poręcze pojedyncze i podwójne - pomosty komunikacyjne - pomosty robocze, (drewniane, stalowe, aluminiowo-sklejkowe) - daszki ochronne, - drabiny, - siatki, plandeki - ramy gzymsowe - burty czołowe i boczne (burty BHP) Przy organizowaniu pracy na wysokości kierownik budowy ma obowiązek wybrać odpowiednie środki ochrony, które zapewnią bezpieczne warunki pracy. Przyjmuje się, że środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. Tak ustawiona hierarcha bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne przemieszczanie się wszystkich pracowników na budowie. Zastosowane środki muszą być skuteczne, aby powstałe rozwiązania zapobiegały upadkowi i obrażeniom zatrudnionych na wysokości. Powinno się przewidzieć takie przejście do miejsc tymczasowej pracy na wysokości t.j. między platformami, kładkami lub pomostami na rusztowaniach w obu kierunkach, aby nie powstało dodatkowe ryzyko upadku. Z kolei stosując wejście z wykorzystaniem lin i sprzętu do ustalenia pozycji pracownika, należy mu zapewnić siedzisko z odpowiednim wyposażeniem. Wznoszenie konstrukcji ochrony zbiorowej w postaci rusztowania ochronnego (np. GBG P70) lub roboczego wymaga szczególnej dbałości i zachowania wskazań wynikających z dokumentacji projektowej DTR. Rusztowania należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym oraz posiadającym spadek umożliwiający odpływ wód opadowych. Rusztowanie musi być solidnie zamocowane (zakotwione) do stałych elementów budowli. Ponadto jako zabezpieczenie stosuje się balustrady, osłony z siatek ochronnych, daszki i pomosty antypoślizgowe. Stosując rusztowania stałe, przejezdne lub ruchome podesty robocze kierownika budowy musi zwrócić szczególną uwagę na warunki atmosferyczne. Dalsza eksploatacja tych środków ochrony, po ustąpieniu ekstremalnych warunków atmosferycznych może nastąpić po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej. Praktyczne wskazówki w zakresie prowadzenia robót na wysokości dotyczą nieprawidłowości szczególnie przy pracach z wykorzystaniem rusztowań: - brak barier na poziomach roboczych, - brak właściwych pomostów roboczych, - brak uziemienia stalowych elementów, - niewłaściwe posadowienie rusztowań, - nieprawidłowe zakotwienie do stałych elementów budowli, - brak pionów komunikacji pomiędzy poziomami, - zły stan techniczny elementów, - przeciążenie pomostów roboczych. Prace na wysokości należą w budownictwie do prac o dużym ryzyku zawodowym, które w znacznym stopniu obciążają nadzór w tym kierownika budowy lub robót. Należy też pamiętać, że to my samy mamy wpływ na swoje bezpieczeństwo pracy na wysokości. www.solidne-rusztowania.pl

Janusz Natkaniec