Statystyki i zmiany programu Mieszkanie dla Młodych

Statystyki i zmiany programu Mieszkanie dla Młodych Black Red White

Program „Mieszkanie dla Młodych” funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2014 roku. Początkowo nie cieszył się on zbyt dużą popularnością, z uwagi na duże ograniczenia w wykorzystywaniu w praktyce dopłat i uzyskiwaniu ich.

Obecnie jednak, jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, liczba umów w programie MdM zawartych od początku jego obowiązywania przekroczyła z końcem kwietnia 20 tys.

Statystyki programu „MdM”

Według danych opublikowanych przez MIR, od 1 stycznia 2014 roku zawarto 20034 umowy w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, spośród których 19550 dotyczyło zakupu mieszkania, a 484 - domu jednorodzinnego. W I kwartale 2015 roku liczba zawartych umów - 9202, przekroczyła już liczbę wypłat, jakie miały miejsce w całym 2014 roku. Zawarto już 1587 umów na wypłatę dofinansowania w 2016 roku i 104 na wypłaty w 2017 roku. BGK zrealizował zaledwie 9 wniosków o podwyższenie udzielonego wsparcia o kolejną, 5-procentową dopłatę, z uwagi na pojawienie się w rodzinie trzeciego lub kolejnego dziecka.

Ministerstwo podaje również, że łączna suma udzielonych od początku funkcjonowania programu kredytów wynosi 3,7 mld zł, zaś dopłaty z budżetu państwa, jakie uzyskają lub uzyskali kredytobiorcy - 461,7 mln zł. Do końca kwietnia 2015 roku Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił 306,5 mln zł wsparcia. W programie złożono dotychczas 21 985 wniosków na łączną kwotę 508 mln zł.

Jakie mieszkania kupują Polacy?

Beneficjenci programu „Mieszkanie dla Młodych”, korzystający z dopłat, najczęściej kupowali mieszkania o powierzchni ponad 50 mkw, gdzie średnia powierzchnia wynosiła 53,12 mkw, a średnia cena to 232,6 tys. zł. Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego kupionego w ramach programu to 84,59 mkw, a jego cena - 306,3 tys. zł.

Pomysły na zmiany

Rząd proponuje, aby w przyszłości zmienić nieco konstrukcję programu „Mieszkanie dla Młodych”. Jego skuteczność może poprawić zwiększenie dostępności dopłat dla rodzin wielodzietnych. Planuje się wprowadzenie możliwości zakupu mieszkań od spółdzielni mieszkaniowych oraz powstałych w wyniku przebudowy obiektów. Jedną z propozycji jest, aby rodziny i osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mogły skorzystać z programu „MdM” niezależnie od wieku. Obecnie ustawa podtrzymuje ograniczenie wiekowe w programie do maksymalnie 35 lat.

Prorodzinnym rozwiązaniem jest zwiększenie finansowego wsparcia państwa w przyszłości dla rodzin lub osób z dwójką dzieci z 15 do 20 proc. wartości odtworzeniowej mieszkania, a dla rodzin lub osób z trójką dzieci z 15 do 30 proc. Dodatkowo, tacy beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie do większej powierzchni mieszkania, wynoszącej 50 lub 65 mkw. Zniesiony ma być wymóg kupna pierwszego mieszkania, ale wyłącznie dla rodzin z co najmniej trójką dzieci, których celem będzie poprawa warunków bytowych. 

Klewer Paweł Kijko