Structogram - klucz do zrozumienia

Structogram - klucz do zrozumienia Photo credit: Luke,Ma / Foter

Czy wydaje Ci się czasami, że mówisz do kogoś w sposób uporządkowany, wręcz analityczny a odbiorca Ciebie nie rozumie? Dlaczego tak się dzieje?

Pracujemy wśród różnych ludzi, różni ludzie otaczają nas codziennie. Z doświadczenia wiemy, że z jednymi ludźmi jest nam łatwo rozmawiać, chwytamy w lot sens wypowiedzi. Z innymi rozmowa jest trudna, z góry wiemy, że mimo naszych argumentów nic do nich nie trafia z tego co mówimy.  Nie odkryję czegoś nowego - każdy jest inny. Są jednak sposoby na poznanie innych ludzi a tym samym na dużo łatwiejsze porozumiewanie się z nimi.Tym sposobem jest STRUCTOGRAM. Structogram odzwierciedla podstawową strukturę danej osoby (biostrukturę).  Muszę zaznaczyć - nie jest to test psychologiczny! Wprawdzie dla niespecjalisty może to tak wyglądać na pierwszy rzut oka.

Działanie

Szczególnymi zaletami Structogramu są jego prostota, szybkość, zapamiętywalna wizualizacja wyników, a przede wszystkim jest to łatwa i bezpośrednia metoda przekazywania umiejętności. Analiza Biostrukturalna przeprowadzana jest podczas seminarium. Nie jest to test psychologiczny, a raczej niewartościująca metoda określenia indywidualnej, genetycznie ukształtowanej podstawowej struktury osobowości i zachowania osoby.Structogram, jako wizualizacja wyniku Analizy Biostrukturalnej, jest dla uczestnika seminarium kluczem do poznania samego siebie. Oznacza to, że zdobywa on szczegółową wiedzę na temat jego podstawowej struktury, a tym samym wiedzę dotyczącą jego mocnych i słabych stron oraz ograniczeń.

Podobne artykuły:

Zamiast ogólnej „recepty na działanie”, centrum zainteresowania staje się indywidualność każdej osoby, tak aby mogła ona w pełni wykorzystać swój osobisty potencjał. Taka osoba uczy się jak nadal się rozwijać w zgodzie z własnym charakterem i pozostać wiarygodnym.

Korzyści

Dzięki Systemowi Treningowemu Structogram możemy szybciej osiągnąć cele i zaspokoić potrzeby klientów i pracowników.

Analiza Biostrukturalna to wypróbowana i sprawdzona metoda, stanowiąca podstawę rozwoju osobowości. Analiza Structogram jest przeprowadzana podczas seminarium pod kierunkiem licencjonowanych trenerów Structogram. Całe szkolenie ma większe odniesienie do rzeczywistości i jest skuteczniejsze, ponieważ brane są pod uwagę nie tylko elementy środowiskowe, ale również i przede wszystkim elementy genetyczne i niezmienne w ludzkiej osobowości. Trenerzy Structogram korzystają z Analizy Biostrukturalnej celem nadania indywidualnego charakteru kolejnym szkoleniom. Z wielkim sukcesem stosują Structogram np. w szkoleniach z przywództwa, sprzedaży i komunikacji.

Dobrym sposobem wykorzystania STRUCTOGRAMU dla firmy jest poprawa komunikacji wewnątrz zakładu jak i na zewnątrz np. z klientami. W jednej z firm europejskich, które przekonały się do tej metody, pracownicy na identyfikatorach mają zamieszczony zobrazowany wynik structogramu. Podchodząc do takiej osoby wiemy jak z nią rozmawiać aby trafił do tej osoby nasz przekaz.Iwona Kobylska