STUDIA DLA PRACUSIÓW

STUDIA DLA PRACUSIÓW nf.pl

Wiedza zdobywana y za pieniądze od dawna nie jest postrzegana jako gorsza od tej przekazywanej na studiach stacjonarnych. Zwolennicy wieczorowej i zaocznej edukacji przekonują, że doświadczenia z pracy podjętej w czasie lat nauki gwarantują najlepszą pozycję na rynku po uzyskaniu dyplomu. A dla szefów firm nie liczy się tryb studiów, lecz raczej renoma szkoły wyższej. Największą wciąż cieszą się uczelnie państwowe. Politechnika Łódzka nabór na studia niestacjonarne prowadzi do 7 września. Pewnie bez problemów rozejdzie się 20 indeksów wieczorowej architektury i budownictwa, chociaż rok nauki kosztuje aż 5.000 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za, także wieczorową, biotechnologię. Kto zechce studiować ten kierunek zaocznie, wyda tylko 2.800 zł.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów