Sukces strategii

Sukces strategii nf.pl

Ponad 2/3 przedsiębiorstw przyjmuje cele przekraczające 9% realnego wzrostu, ale mniej niż 1 na 10 udaje się to zrealizować. Dzieje się tak między innymi dlatego, że (jak wskazują badania prowadzone przez twórców koncepcji BSC) mniej niż 5% pracowników rozumie strategię przyjętą przez organizację.

Tymczasem sukces strategii polega na jej szybkim i efektywnym wdrażaniu, w sposób, w jaki żaden konkurent nie może jej wprowadzić u siebie, a to wymaga doskonałej komunikacji wewnątrz firmy.

Jak wynika z badań Francuskiego Instytutu Gospodarki w Polsce 17% badanych fiirm pracuje w oparciu o BSC.

Źródło: Robert S. Kaplan, David P. Norton, Strategiczna Karta Wyników, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001; Robert S. Kaplan, [R]Ewolucja Balanced Scorecard: Budowanie organizacji skupionej na strategii, Warszawa 2005; Wyciąg z badania wykorzystania systemu BSC

Controlling Partner