System ERP odpowiedzią na dynamiczne zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu

System ERP odpowiedzią na dynamiczne zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu Image courtesy of Danilo Rizzuti/FreeDigitalPhotos.net

Środowisko biznesowe szybko się zmienia, a firmy, aby nie tylko przetrwać w tym środowisku, ale również się rozwijać, muszą adaptować się do tych zmian. Im szybszy proces tej adaptacji, tym większa przewaga firmy na konkurencyjnym, globalnym rynku.

Systemy informatyczne w takim środowisku nie mogą ograniczać menadżera w podejmowaniu decyzji. Powinny wręcz sugerować odpowiedzi na wyzwania rynkowe, być pomocą a nie przeszkodą. System musi w związku z tym być elastyczny i łatwo skalowalny.

Z obserwacji kilkudziesięciu wdrożeń w ciągu kilkunastu ostatnich lat mogę powiedzieć, że dla menedżerów podejmujących decyzję o wyborze systemu informatycznego zarządzającego danymi dotyczącymi wszystkich działów przedsiębiorstwa, bardzo ważny jest dobór firmy wdrożeniowej. Od takiego partnera wymaga się nie tylko doskonałego rozumienia oferowanego systemu, ale także proaktywnej postawy w procesie wdrożenia, prezentowania i doradzania możliwości zmian organizacyjnych wpływających na efektywność procesów w przedsiębiorstwie.

Szybki dostęp do danych

Potrzeba reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu każdej firmy rodzi konieczność szybkiego dostępu do danych pozwalających na pełną analizę kondycji i działań przedsiębiorstwa. Systemy ERP odpowiadają na tę potrzebę poprzez dostarczanie menedżerom informacji i raportów o bardzo różnym charakterze. Z oczywistych względów, szczególnie w dobie kryzysu, są to przede wszystkim raporty finansowe. Zestaw standardowych raportów, które dostarczone są z systemem jest niezbędnym minimum, ale absolutnie nie jest to dla menadżera wystarczające rozwiązanie. Konieczne jest, aby system posiadał narzędzia umożliwiające budowanie i propagowanie dowolnych raportów. Należy jednak zawsze pamiętać, że jakikolwiek system nie byłby użytkowany przez przedsiębiorstwo, to możliwości raportowania i jego jakość zawsze będą determinowane przez zakres i jakość danych zgromadzonych w tym systemie. Menadżer oczekujący raportów o określonym poziomie powinien więc zwrócić uwagę na jakość danych wprowadzanych do systemu na poziomie operacyjnym.

Przedsiębiorstwa wdrażając nowoczesne systemy klasy ERP, często zastępują nimi starsze rozwiązania informatyczne, które ze względu na ograniczenia technologiczne w czasach, w których powstawały, są ograniczone do określonych obszarów działalności. Brak jest ich integracji z pozostałymi elementami oprogramowania wykorzystywanymi w innych działach. W związku z tym słabe jest oddziaływanie danych zgromadzonych w jednym systemie na dane i raporty wykonywane w innym systemie przedsiębiorstwa. Niestety problem leży w świadomości pracowników, którzy „zamykają” się w swoich obszarach działalności, często nie widzą szerszej perspektywy swojej pracy, wpływu tej pracy na działalność innych działów. Staje się to problemem w trakcie wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP, bo przecież działalności poszczególnych działów i obszarów przedsiębiorstwa łączą się płynnie w procesy i niejednokrotnie przeplatają. Firmy w różny sposób próbują ograniczyć wpływ tego zjawiska na proces wdrożenia. Obecnie większość z nich, jeszcze przed przystąpieniem do wyboru systemu, tworzy mapy procesów przedsiębiorstwa prezentujące zależności w pracy poszczególnych działów. Mapy takie często są wykorzystywane na etapie wdrożenia systemu w procesie analizy.

System ERP SAP a proces produkcyjny

Proces planowania produkcji w systemie SAP oparty jest na dwóch podstawowych modelach: MRP – planowanie potrzeb materiałowych oraz CRP – planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne.

Czynnikiem determinującym proces planowania produkcji jest proces planowania sprzedaży, jako część dedykowanego modelu SOP- zgrubnego planowania sprzedaży i produkcji. Model ten zakłada tworzenie i zarządzanie wersjami planów sprzedaży, dokonywanie symulacji sprawdzających dostępność oraz wykorzystanie komponentów i zasobów, finalne tworzenie prognoz w postaci zapotrzebowań niezależnych. Wynik w postaci zapotrzebowań niezależnych jest następnie podstawą dla planowania potrzeb materiałowych MRP.

Korzystając z opracowanych receptur technologicznych, określających jednoznacznie strukturę produktu, oraz wprowadzonych w postaci prognoz i zleceń sprzedaży - zapotrzebowań na produkty finalne - system ustala terminy i ilości zleceń na pokrycie zapotrzebowań na wszystkich poziomach struktury produktu. Wynikiem planowania potrzeb materiałowych jest utworzenie zleceń planowanych na produkcję własną oraz zgłoszeń zapotrzebowań na materiały kupowane.

Planowanie zapotrzebowania na zdolności produkcyjne pozwala z kolei na optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych poprzez weryfikacje obciążenia oraz szczegółowe harmonogramowanie zleceń. Ustalona w wyniku planowania i wyrównania zdolności produkcyjnych kolejka zleceń planowanych i procesowych stanowi okresowy plan produkcji.

Podobne artykuły:

itelligence Sp.z.o.o. Tarnowo Podgórne