Systemy MES wspierają ERP

Systemy MES wspierają ERP Image courtesy of by KROMKRATHOG/FreeDigitalPhotos.net

Czy skuteczność systemu ERP w otoczeniu produkcyjnym zależy w znacznej mierze od danych pochodzących z systemu MES?

Biorąc pod uwagę ogólne odejście od produkcji z przeznaczeniem na magazyn, a także widoczne tendencje produkowania pod specjalne zamówienie klienta (często z wystąpieniem wariantowości produktu), kalkulacja kosztowa dla jednostki produktu staje się bardzo trudna.
Z tego względu decyzja firmy SAP o zintegrowaniu do swojego systemu również modułu MES, staje się bardziej zrozumiała. W najbliższym czasie spodziewać się należy kolejnych przejęć tego typu na rynku ERP.  Dzieje się tak dlatego ponieważ silny nacisk na ograniczenie kosztów oraz produkcja niestandaryzowana wpływają na konieczność używania informatycznych narzędzi optymalizacyjnych procesy produkcyjne typu MES.

Poniższa grafika przedstawia koncepcję kosztu jednostkowego przy zastosowaniu systemu MES.

3. Wsteczne księgowanie zużycia materiałów - sposób mało nowoczesny

Większość producentów doskonale zna problem permanentnych różnic miedzy stanami magazynowymi wskazywanymi przez systemy informatyczne, a rzeczywistym stanem magazynu. Wiąże się to z faktem wstecznego księgowania zużytych materiałów przez osoby niezwiązane bezpośrednio z produkcją.
Integratorzy systemów ERP implementują rozwiązania bazujące na koncepcji wstecznego księgowania, które okazują się ergonomiczne, ale nie zawsze logiczne. Błędy we wskazaniach stanów magazynowych wynikają z faktu teoretycznych założeń zużycia materiałów w procesie produkcji, które nie są weryfikowane z produkcyjną rzeczywistością. Jedyne wartości kontrolowane pośrednio przez operatora systemu to ilość wyprodukowanego dobra oraz odpad, które po wyliczeniu zostają manualnie wprowadzone do systemu.


Przykładowo, założenia systemu ERP dla producenta czekolady wskazują, że na każde 1000 tabliczek czekolady trzeba zużyć 30,14 g masy kakaowej. Operator maszyny podczas zmiany wyprodukował 1000 tabliczek czekolady, dopuszczając równocześnie do powstania odpadu w postaci 40 kolejnych tabliczek. System wskaże powstanie odpadu po jego odpowiednim wyliczeniu, bazując jednak na konsumpcji masy czekoladowej zgodnie z teoretycznymi założeniami. Jeszcze większe niezgodności pojawią się w momencie przestojów produkcyjnych spowodowanych awarią urządzeń, której towarzyszyć będą wycieki masy kakaowej. Podobne nieścisłości powstaną w związku z rotacją zleceń produkcyjnych między zmianami personelu. Taka konfiguracja zadań produkcyjnych powoduje powstanie nieujętych w systemach informatycznych ?pozostałości? produkcyjnych. Brak dyscypliny we wskazywaniu tego rodzaju nadwyżek, czy niedoborów zmusza do przeprowadzania inwentur w celu zwiększenia kontroli nad poziomem zapasów.

Jedynym narzędziem pozwalającym na zachowanie pełnej transparentności skomplikowanych powiązań produkcyjnych jest pełną automatyzacja maszyn, wag i innych urządzeń produkcyjnych z systemem informatycznym. Elektroniczne interfejsowanie gwarantuje unikanie błędów wynikających z pomyłek, czy zaniedbań pracowników wpływając tym samym na bardziej precyzyjne kalkulacje kosztów i lepszą kontrolę przepływu zapasów. 
System MES oraz formuła funkcjonowania zakładów produkcyjnych sprecyzowana przez organizację MESA gwarantują optymalne planowanie produkcji, najlepsze wykorzystanie istniejącego potencjału oraz stała kontrolę kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.


* Artykuł jest własnością organizacji MESA. Korzystanie z treści niniejszego artykułu wymaga zgody autora. Osoby zainteresowane wykorzystaniem publikacji dla własnych celów prosimy o kontakt na adres: biuro@hit-kody.com.pl

Autor artykułu, Karl Schneebauer, jest vice-dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią organizacji MESA.
MESA zrzesza producentów, dostawców rozwiązań i profesjonalistów branż produkcyjnych. Promuje innowacyjne rozwiązania i najlepsze praktyki w celu dostarczenia wartościowej wiedzy i know-how globalnych rozwiązań. Oryginalny tytuł publikacji "Szacunkowe błędy systemów ERP prowadzą do rozwoju systemów MES w zarządzaniu produkcją".

Podobne artykuły:

HIT KODY KRESKOWE Sp.J.