SZANSA NA BEZPŁATNĄ NAUKĘ

SZANSA NA BEZPŁATNĄ NAUKĘ nf.pl

Trwają zapisy do udziału w darmowym cyklu szkoleń "Kobiety i rozwój" organizowanym przez fundację "Przestrzeń Kobiet" z Krakowa. Zajęcia skierowane są do wszystkich liderek społeczności lokalnych z małych miast i wsi. Podczas cyklu szkoleniowego uczestniczki poznają m.in.: mechanizmy tworzenia się nierówności społecznych i metody przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, bariery w działalności, z którymi borykają się kobiety mieszkające na terenach wiejskich i jak mogą z nimi skutecznie walczyć, sposoby wprowadzania zmian społecznych i motywowania społeczności do działania, sposoby animowania lokalnych środowisk i tworzenia lokalnych grup działania oraz sposoby zdobywania środków na działalność i korzystania z funduszy unijnych. Cykl szkoleniowy składa się z czterech dwudniowych warsztatów. Odbędą się one w Krakowie w terminach: 20-21 września, 27-28 września, 11-12 października i 25-26 października. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.przestrzenkobiet.blox.pl) i do 8 września 2008 roku przesłać go e-mailem na adres: prze-strzen.kobiet@gmail.com. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy gwarantują uczestniczkom noclegi wraz z wyżywieniem.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów