Szkolenia potrzebują innowacji

Szkolenia potrzebują innowacji nf.pl

Trenerze! Chcesz wzbogacić swoją ofertę szkoleniową? Zapraszamy do współpracy!

Fundacja Obserwatorium Zarządzania zaprasza trenerów do udziału w bezpłatnej, testowej fazie szkoleń z zakresu metodyki WebQuest, podczas której nasi eksperci pokażą, jak skutecznie kształtować kompetencje menedżerskie przy użyciu nowoczesnych narzędzi Web 2.0. Szkolenia prowadzone będą w ramach unijnego projektu Web Quest for Human Resources Management - collaborative blended learning methodology for VET realizowanego dzięki wsparciu programu Leonardo da Vinci.

WebQuest to:
•    kształtowanie kompetencji menedżerskich i rozwijanie zdolności interpersonalnych,
•    działanie w grupach uczące współpracy, pozwalające na aktywną wymianę wiedzy między uczestnikami,
•    nowatorska metoda nauki oparta na wyszukiwaniu informacji w sieci Web 2.0, ich twórczej analizie i syntezie,
•    skuteczne nauczanie na odległość,
•    zadania do wykonania pod presją czasu i przy określonych zasobach – zupełnie jak w realnym życiu!

Dzięki udziałowi w naszym szkoleniu:
•    poznasz innowacyjną metodę szkolenia,
•    zwiększysz atrakcyjność swojej oferty szkoleniowej,
•    poznasz i wykorzystasz narzędzia Web 2.0,
•    dowiesz się jak skutecznie szkolić  na odległość.

Napisz do nas jeśli jesteś:
•    doświadczonym trenerem,
•    specjalizujesz się w tematyce związanej z HRM, w zagadnieniach takich jak: komunikacja interpersonalna, negocjacje, myślenie kreatywne, przywództwo, planowanie kariery, rozwój osobisty, zarządzanie zespołami, zarządzanie kluczowymi klientami, zarządzanie wiedzą, zarządzanie czasem, radzenie sobie ze stresem, metodyka podejmowania decyzji, zarządzanie zmianami, kultura organizacji, etyka menedżerska.
•    interesujesz się użyciem w szkoleniach narzędzi internetowych,
•    jesteś otwarty na nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania,
 
Osoby zainteresowani udziałem w szkoleniu i poznaniem metodyki WebQuest for HRM prosimy o przysyłanie CV wraz z określonym zakresem specjalizacji/zainteresowań w HRM  do dnia 31 grudnia 2011 na adres mailowy: anna.jaruga@obserwatorium.pl

Najlepszym uczestnikom zaproponujemy współpracę przy tworzenia webquestów w ramach projektu! 

Więcej informacji:

Anna Jaruga
Koordynator Projektu
Fundacja Obserwatorium Zarządzania
Zadzwoń: +48 22 314 14 55
Odwiedź stronę projektu!
Napisz: anna.jaruga@obserwatorium.pl