Szkolnicteo zawodowe w branży budowlanej

Szkolnicteo zawodowe w branży budowlanej nf.pl

Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami powinna przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Wobec atrakcyjności pracy w krajach Unii Europejskiej wielu wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej opuszcza jednak kraj, wyjeżdżając za lepszą płacą. Naszym zadaniem jest organizacja m. in. szkoleń i konferencji, mających na celu uświadomienie uczestnikom skali problemu wyjazdu młodych Polaków z kraju – mówi Krzysztof Michniewicz z Incentive Concept Poland, firmy specjalizującej się w organizowaniu szkoleń oraz konferencji, wyjazdów motywacyjnych, imprez integracyjnych i wydarzeń specjalnych tzw. "special events". Niemniej jednak branża budowlana przeżywa od dłuższego czasu wyraźne ożywienie i widać duże zainteresowanie również wielu firm, chcących uczestniczyć w targach pracy, których organizacją też się zajmujemy – dodaje Michniewicz. Szkolnictwo musi być dostosowane do wymogów nowoczesnej gospodarki, dlatego powinno prężniej reagować na potrzeby rynku pracy, oferować szerszy wachlarz kształcenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych. Być może należałoby zastanowić się nad kampanią społeczną bądź reklamową, która zatrzymałaby emigrujących fachowców, jak również przekonała młodych ludzi do tego iż rynek budowlany to perspektywiczny zawód.

Kostrzewa PR