Szkolnictwo zawodowe, a potrzeby rynku pracy

Szkolnictwo zawodowe, a potrzeby rynku pracy nf.pl

Współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego z przedsiębiorstwami powinna przyczynić się do poprawy jakości kształcenia. Wobec atrakcyjności pracy w krajach Unii Europejskiej wielu wykwalifikowanych pracowników branży budowlanej opuszcza jednak kraj, wyjeżdżając za lepszą płacą. Naszym zadaniem jest organizacja m. in. szkoleń i konferencji, mających na celu uświadomienie uczestnikom skali problemu wyjazdu młodych Polaków z kraju - mówi Krzysztof Michniewicz z Incentive Concept Poland, firmy specjalizującej się w organizowaniu szkoleń oraz konferencji, wyjazdów motywacyjnych, imprez integracyjnych i wydarzeń specjalnych tzw. "special events". Niemniej jednak branża budowlana przeżywa od dłuższego czasu wyraźne ożywienie i widać duże zainteresowanie również wielu firm, chcących uczestniczyć w targach pracy, których organizacją też się zajmujemy - dodaje Michniewicz. Szkolnictwo musi być dostosowane do wymogów nowoczesnej gospodarki, dlatego powinno prężniej reagować na potrzeby rynku pracy, oferować szerszy wachlarz kształcenia, zdobywania kwalifikacji zawodowych.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów