Szkołom na wypłaty zostały trzy tygodnie

Szkołom na wypłaty zostały trzy tygodnie nf.pl

Niektóre służby płacowo-księgowe mają nadal pytania i wątpliwości odnośnie do świadczenia urlopowego.

Szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przekazać raz w roku świadczenia urlopowe nauczycielom. Pracodawcom, którzy czekają z ich wypłatą, zostało już niewiele czasu. Ustala się je w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole. Dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze przez cały rok szkolny (tj. od i września do 31 sierpnia roku bieżącego) świadczenie urlopowe wynosi 1093,93 zł.


Często pojawia się wątpliwość, jak dokonać obliczeń dla nauczycieli, którym zatrudnienie upływa w trakcie miesiąca. Moim zdaniem, korzystając z zasady uprzywilejowania zatrudnionego w stosunkach pracy, można zaokrąglać do pełnego miesiąca. Takiego zaokrąglenia zawsze dokonujemy w górę, by pracownik na tym nie stracił. Nie będzie jednak błędem, jeśli wyliczymy świadczenie urlopowe co do dnia. Wtedy stawkę miesięczną świadczenia dzieli się przez dni kalendarzowe danego miesiąca, w którym mamy niepełną liczbę dni Wynik pomnoży przez liczbę dni tego miesiąca, w których pracownik pracował, W praktyce można spotkać się z przeliczaniem świadczenia urlopowego na dni przepracowane w danym miesiąca.

Dziennik Gazeta Prawna