Szybki sposób na nierzetelnych partnerów w interesach

Szybki sposób na nierzetelnych partnerów w interesach nf.pl

Biura informacji gospodarczej (BIG) pozwalają sprawdzić, czy nasz przyszły partner biznesowy w terminie reguluje faktury i spłaca kredyty. Biura informacji gospodarczej i wywiadowanie gospodarcze to dwa różne podmioty. Biuro informacji gospodarczej może powstać tylko w formie spółki akcyjnej z minimalnym kapitałem zakładowym 4 mln zł. Przedmiotem jego działania jest ustawa z 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych określa jako wyłącznie pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na ich przyjmowaniu od przedsiębiorców, przechowywaniu i ujawnianiu. Obecnie w Polsce działają trzy BIG-i: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, KSV Biuro Informacji Gospodarczej SA oraz InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA. Dzięki biurom informacji gospodarczej można pozyskać dane o partnerach biznesowych lub udostępnić innym posiadane informacje o nierzetelnych uczestnikach obrotu gospodarczego. Biura te spełniają, zatem dwie podstawowe funkcje: - prewencyjną, - windykacyjną. Zgodnie z ustawą informacja gospodarcza może dotyczyć konsumenta i przedsiębiorcy. Składa się ona z: - danych identyfikujących wierzyciela, - danych identyfikujących dłużnika, - danych identyfikujących zobowiązanie, głównie zaległość. Wprowadzenie powyższych informacji nie zachodzi w sytuacji, gdy: -zaległość jest krótsza niż 60 dni, - na 30 dni przed wprowadzeniem informacji do bazy nie została wysłana do nierzetelnego przedsiębiorcy informacja z wezwaniem do zapłaty, - zaległość jest mniejsza niż 500 zł- u przedsiębiorcy, a 200 zł – u konsumenta. Jeśli sprawa dotyczy przedsiębiorcy, zobowiązanie musi wynikać z umowy między stronami, natomiast jeśli konsumenta - możliwe jest wprowadzenie do bazy informacji o niespłacaniu zobowiązań z tytułu umów z odroczoną płatnością, a takimi są np. kredyty konsumenckie. Informacja pochodząca z sektora bankowego stanowi tajemnicę bankową, dlatego też przedsiębiorca nie może otrzymać informacji o zobowiązaniach kredytowych innego przedsiębiorcy bez jego zgody. Należy pamiętać, iż wprowadzoną do bazy informacją trzeba zarządzać, czyli aktualizować ją na bieżąco. W BIG można zasięgnąć informacji również o własnej firmie np. czy nasza firma istnieje w bazie danych lub czy ktoś o nią wcześniej pytał. Raport biura informacji gospodarczej przedstawia suche fakty. Brak w nim ocen, analiz czy subiektywnych interpretacji. Nie znajdzie się w nim także powodów nieuregulowania należności przez firmę, tylko fakt jej posiadania. To od samego przedsiębiorcy będzie zależeć jak ją zinterpretuje i jakiej taktyki zastosuje wobec swego partnera w biznesie: - udzieli odroczonego terminu płatności, - przyzna mniejszy opust, - zażąda zabezpieczeń, dodatkowych poręczeń, gwarancji, itd. Korzyścią danych pochodzących z BIG jest ich szybkość, gdyż wprowadzenie jak i ich udostępnienie odbywa się za pośrednictwem Internetu. Artykuł zawiera dane adresowe, zakres oferty oraz koszt udostępniania i przechowywania powierzonych danych przez trzy biura informacji gospodarczej funkcjonujące w Polsce.

PRoto.pl