Telemarketer Roku i Złota Słuchawka - praca wre

Telemarketer Roku i Złota Słuchawka - praca wre nf.pl

Organizator konkursu na najlepszego Telemarketera Roku, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, zakończył przyjmowanie zgłoszeń od firm. „ - Jest to już 5 edycja konkursu- jak zaznacza przewodnicząca Jury konkursu, Urszula Zarańska – Biorę udział w pracach jury po raz pierwszy i zwróciłam uwagę na profesjonale zaplecze, które zapewnia sprawną i obiektywną ocenę rozmów. Jury podchodzi do pracy z poczuciem misji i odpowiedzialności za kształtowanie nie tylko wizerunku branży, ale przede wszystkim jakości rynku. Praca z tak zaangażowanymi ludźmi to sama przyjemność”.

W tym roku otrzymano zgłoszenia 102 kandydatów od 24 firm, 12 usługowych call centers i 12 wewnętrznych działów obsługi klienta. Oznacza to, że jury konkursu ocenia 306 rozmów telefonicznych w 6 kategoriach. Cieszy większa liczba firm biorących udział w konkursie. W roku ubiegłym zostało zgłoszonych 114 telemarketerów z 20 firm. 

„ - Biorąc pod uwagę liczbę istniejących w Polsce call centers ( wg Ovum jest to ok 1400 centrów wewnętrznych, a liczba usługowych call centers wg SMB szacowana jest na ok 150), ciągle jeszcze liczba zgłoszeń jest bardzo mała – mówi Katarzyna Swatowska, przewodnicząca Rady Programowej konkursu – Marzy nam się wielki konkurs z tysiącami telemarketerów rywalizującymi w kilkunastu kategoriach. Cieszy obecność aż 8 firm z branży ubezpieczeniowo- bankowej. Świadczy to o wysokiej wiarygodności konkursu i jego prestiżu wśród uczestniczących firm”.

Przypomnijmy, że jury ocenia kandydatów w 6 kategoriach: Sprzedaż Inbound, Sprzedaż Obsługa Klienta, Help desk, Windykacja.

Równolegle z poszukiwaniami najlepszych Telemarketerów Roku do 31 maja 2013, odbywa się zbieranie zgłoszeń do nagrody specjalnej „Złota Słuchawka”, w ramach której mogą być zgłaszane wszelkie działania z zakresu komunikacji marketingowej, przy realizacji których używany jest telefon. Uczestnikami Konkursu mogą być usługowe call centers, firmy posiadające wewnętrzne call center, oraz inne podmioty gospodarcze, którzy od 01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. na zlecenie osób trzecich lub dla potrzeb własnych opracowali lub przeprowadzili projekt (więcej na www.telemarketerroku.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie statuetek odbędzie się 27 czerwca 2013, podczas Galii Golden Arrow w MULTIKINIE Złote Tarasy w Warszawie.

 

Patroni Medialni Konkursu:

1. www.callcenternews.pl  

2. www.egospodarka.pl

3. www.hbrp.pl

4. www.marketerplus.pl  

5. www.marketingowiec.pl

6. www.nf.pl

7. www.outsourcingportal.pl 

8. www.outsourcingandmore.pl

9. www.targetmarketing.pl

Partner  Konkursu:

www.forumcallcenter.pl

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non-profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, przestrzegające najwyższych zasad etycznych. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

Współpracujemy ze środowiskiem oraz naszymi partnerami, tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Wspieramy rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej.

Tworzymy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym.

Pomagamy w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami charytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi.

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Swatowska 

Szefowa Grupy Call Center SMB, Przewodnicząca Rady Programowej Telemarketera Roku

e-mail: info@smb.pl 

tel.: 22 849 35 00