Trendy w systemach telekomunikacyjnych

Trendy w systemach telekomunikacyjnych fotolia.pl

Dominującym trendem w systemach telekomunikacyjnych są rozwiązania zintegrowanej komunikacji (Unified Communications). Ideą technologii UC jest zarządzanie kilkoma kanałami komunikacji za pomocą jednego interfejsu.

Od prostych funkcji telefonicznych po zdalny udział w konferencjach audio i wideo poprzez możliwość edytowania i współdzielenia dokumentów w trakcie pracy grupowej. W rozwiązaniach dostępnych na rynku, usługi głosowe są tak naprawdę jedynie dodatkiem do oferowanych funkcjonalności. Dostawcy systemów telekomunikacyjnych coraz częściej oferują usługi wideo i chat. Wielostronne wideokonferencje umożliwiają pełniejszą wymianę informacji oraz wzbogacają komunikację głosową o przekaz wzrokowy i odczucia behawioralne. Jednocześnie oszczędzają nasz czas i pieniądze. To dzięki nim, nie trzeba tracić wielu godzin na dojazdy na spotkania, czy ponosić kosztów delegacji służbowych, aby móc porozmawiać z innymi „twarzą w twarz”. Wydaje się, że to właśnie usługi wideo są głównym motorem napędzającym rozwój systemów zintegrowanej komunikacji.

Internet przychodzi z pomocą

Pisanie maili lub wymiana informacji z wykorzystaniem komunikatorów chat zamiast rozmowy staje się również coraz powszechniejsze. Wcale nie świadczy to o trudnościach w nawiązywaniu relacji międzyludzkich, ale wynika z natłoku informacji, jakie przetwarzamy w jednej chwili. Pisząc do kogoś wiadomość możemy jednocześnie przeszukiwać przeglądarkę pod kątem potrzebnych danych lub prowadzić rozmowę telefoniczną.

Podobne artykuły:

W codziennej pracy niezbędne staje się również zarządzanie obecnością pracowników, praca grupowa polegająca na udostępnianiu pulpitu i wspólna praca nad jednym dokumentem.

Wdrażając rozwiązania IT w codzienne funkcjonowanie firm należy wziąć pod uwagę różne formy pracy - pracowników stacjonarnych, mobilnych lub pracujących w trybie mieszanym, którzy dzięki nowym technologiom mogą być w stałym kontakcie z centralą. Integracja telefonii GSM z systemem telekomunikacyjnym przedsiębiorstwa pozwala korzystać pracownikom mobilnym ze wszelkich udogodnień telefonii korporacyjnej. Zapewnia dostęp do książki adresowej przedsiębiorstwa, identyfikację osób wywoływanych i wywołujących, jedną skrzynkę poczty głosowej, czy dostępności pod jednym numerem telefonu niezależnie od miejsca przebywania.

Cloud Computing

Obecnie dużo się mówi o usługach telekomunikacyjnych w chmurze (Cloud Computing) i udostępnianiu systemu komunikacyjnego w formie usługi abonamentowej – Communications as a Service (CaaS). Klienci jednak mają duże obawy o bezpieczeństwo danych, ciągłość biznesową w modelu cloud oraz utratę kontroli nad procesami, które do tej pory były w całości zarządzane wewnętrznie. Tego typu pytania są naturalne i boryka się z nimi większość technologii wchodzących na rynek, gdyż ludzie i prowadzone przez nich przedsiębiorstwa muszą oswoić się z wszelkimi nowościami zanim zaczną korzystać z nich w życiu codziennym.

Zalety modelu CaaS dla wielu przedsiębiorstw są jednak bezdyskusyjne, bo umożliwiają elastyczność nieosiągalną dla systemów zainstalowanych tradycyjnie w siedzibie klienta. Skróceniu ulega czas wdrożenia, który dla każdej firmy oznacza pewną dezorganizację pracy. Przynosi duże oszczędności również każdemu przedsiębiorstwu o zmiennych potrzebach komunikacyjnych, ponieważ w razie konieczności można łatwo i szybko zmienić pojemność systemu. Większa elastyczność przynosi korzyści także w przypadku upgrade’ów oprogramowania do najnowszych wersji. Dostawca może wprowadzić nowe funkcje natychmiast, gdy są one dostępne.

Model CaaS nie jest oczywiście idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy na świecie, ale doskonale sprawdza się w wielu przypadkach i niewątpliwie będzie jednym z najważniejszych trendów w systemach telekomunikacyjnych w najbliższym czasie.

Podobne artykuły:MCX Telecom Sp. z o.o.