Trening menedżerski

Trening menedżerski nf.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na trening menedżerski, który odbędzie się w dniach 8 - 10 października 2008 w Krakowie. Kurs skierowany jest do wszystkich, którzy są zainteresowani nabyciem praktycznych umiejętności w zakresie kierowania i organizacji pracy podległego zespołu, budowania dobrych relacji z ludźmi i oceny pracy pracowników. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 445 złotych. Program treningu kształci umiejętności budowania i kierowania zespołem, elementy motywowania, odpowiedzialności, oceny pracy podległego zespołu. Ponadto uświadamia mechanizmy podejmowania decyzji, doskonali umiejętności stosowania zasad poprawnej komunikacji międzyludzkiej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sytuacjach konfliktowych z pracownikami, wskazuje możliwości rozwiązywania problemów interpersonalnych. Przygotowuje do wystąpień publicznych. Miejsce: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, Kraków.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów