U progu e-zdrowia

U progu e-zdrowia zdrowie.wm.pl

W przyszłym roku czeka nas oficjalny start realizowanej od lat cyfryzacji polskiej służby zdrowia. Wszystkie innowacyjne projekty zostaną zebrane w ramach spójnego systemu, który ma na celu usprawnienie pracy lekarzy i ułatwienia dla pacjentów.

Informatyzacja służby zdrowia jest projektem szczególnie ważnym, ponieważ dotyczy każdego z nas. Cały obieg informacji jest dość złożony, ponieważ nie chodzi tylko o relację pacjent-lekarz, w grę wchodzą również kontakty z innymi lekarzami i personelem medycznym (np. położnymi), placówkami ochrony zdrowia, aptekami i farmaceutami. Dlatego całe wdrożenie zostało zaplanowane w dłuższej perspektywie, a za jego realizację odpowiada specjalnie powołane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). – Budowa systemu była procesem wieloetapowym. Właściwy etap poprzedzony był realizacją prototypów, m.in. Internetowego Konta Pacjenta realizowanego przez nasz zespół oraz e‑Recepty. Po uwzględnieniu obserwacji z wykonania prototypów dokonano aktualizacji wymagań dla systemu i podzielono realizację na cztery podsystemy. Aktualnie w Unizeto Technologies budujemy jeden z nich, a mianowicie szynę usług – kręgosłup, który umożliwi spójne i bezpieczne funkcjonowanie całości systemu – mówi Mateusz Radziszewski, dyrektor projektu z Unizeto Technologies.
 
Obecnie możemy obserwować finisz realizacji prac nad poszczególnymi elementami konstrukcji systemu e-zdrowia. Niektóre elementy tego systemu już funkcjonują w życiu codziennym, a już w drugiej połowie przyszłego roku mamy mieć do czynienia z kompleksowym rozwiązaniem. Dlatego warto przyjrzeć się, jakie będą niektóre z jego skutków dla przeciętnego Polaka.

Podobne artykuły:

Marek Tobota