Ubezpieczenie turystyczne - czy warto?

Ubezpieczenie turystyczne - czy warto? ocenapolis.pl

Czym jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne, na przykład te oferowane przez https://ocenapolis.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-turystyczne, stanowi ochronę na czas podróży, zarówno takiej, która odbywa się na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Zadaniem polisy turystycznej jest ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami. Ubezpieczenie zapewnia pomoc medyczną, finansową oraz organizacyjną po nieprzewidzianym zdarzeniu w obcym kraju.

Polisa turystyczna ma również zapewnić spokój oraz bezpieczeństwo osobom, które wyjeżdżają za granicę w celach:

 • turystycznych,
 • wypoczynkowych,
 • edukacyjnych,
 • biznesowych.

Każde ubezpieczenie turystyczne powinno składać się z kilku elementów. Obowiązkowym składnikiem tej polisy jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Co jeszcze powinna zawierać?

 • ubezpieczenie NNW,
 • podróżne assistance,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ochronę bagażu oraz sprzętu sportowego,
 • koszty akcji ratowniczych.

Od czego zależy koszt ubezpieczenia podróżnego?

Koszt ubezpieczenia turystycznego zależy od kilku elementów, do których można zaliczyć:

 • stopień ryzyka związany z podróżą ubezpieczonego,
 • państwo, które stanowi cel podróży,
 • rodzaj podróży (np. wyjazd służbowy lub turystyczny),
 • czas pobytu,
 • stan zdrowia osoby ubezpieczonej,
 • składniki wchodzące w skład polisy turystycznej,
 • wysokość kwoty wykupionego ubezpieczenia, czyli odszkodowanie, które ubezpieczony otrzyma po nieszczęśliwym wypadku.

Osoba, która ma na celu wykupienie ubezpieczenia turystycznego, powinna mieć na uwadze fakt, iż każdy element wchodzący w jego skład, jest bardzo istotny. Dlatego też warto zdecydować się na wyższe kwoty polisy turystycznej. Jeżeli podczas podróży zagranicznej dojdzie do wypadku, w wyniku którego niezbędny okaże się drobny zabieg czy konsultacja lekarska, a cały koszt wyniesie np. 70 000 zł, to ubezpieczony posiadający polisę na 30 000 zł, otrzyma tylko taką kwotę.

Czy warto posiadać ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenie turystyczne to produkt, o którym warto pomyśleć podczas planowania podróży. Czy warto je posiadać? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak. Istnieje wiele powodów, które udowadniają taką tezę. Pierwszym z nich jest bezpłatna opieka medyczna w razie nieprzewidzianego wypadku, choroby bądź kontuzji.

Ubezpieczenie turystyczne jest niezbędne nie tylko w przypadku wyjazdu związanego ze wspinaczką wysokogórską czy nurkowaniem z rekinami, ale również w podróży na którąś ze znanych wysp chętnie odwiedzanych przez turystów.

Podczas zagranicznej podróży niewykluczone jest zarażenie wirusem lub bakterią znajdującą się w jedzeniu bądź piciu. Niezbędna może się wówczas okazać konsultacja lekarska bądź hospitalizacja. Dobra polisa turystyczna pokryje wtedy koszty pobytu w szpitalu czy wizytę u lekarza.

Transport medyczny do Polski

Wakacje w obcym kraju mogą zakończyć się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pod postacią niebezpiecznego urazu. Niemożliwy jest wówczas powrót do Polski zwykłymi liniami lotniczymi. Niezbędny może się wówczas okazać transport w pozycji leżącej.

Wykupienie rozszerzonego pakietu ubezpieczenia turystycznego zapewnia transport medyczny do Polski w razie nieszczęśliwego wypadku. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób udających się za granicę, jeżeli nie chcą one ponosić ogromnych kosztów związanych z powrotem do kraju “na własną rękę”. Koszt transportu medycznego do Polski zależy od kraju, w którym przebywa dana osoba.

 • transport z kraju europejskiego: 30 000-100 000 zł,
 • Kanada: ok. 200 000 zł,
 • USA, Azja: ok. 250 000 zł,
 • Egipt: ok. 32 000 zł.

Pokrycie szkód spowodowanych przez ubezpieczonego

Podczas wyjazdu o charakterze turystycznym mogą mieć miejsce sytuacje,w których to osoba ubezpieczona spowoduje szkody. Jeżeli doszło do wypadku na stoku narciarskim, kiedy to ubezpieczony uszkodził narty osobie, z którą się zderzył, polisa turystyczna obejmująca OC w życiu prywatnym, pokryje powstałe szkody.

Drugim przykładem szkody spowodowanej przez ubezpieczonego, może być sytuacja mająca miejsce na plaży, kiedy to przez nieuwagę uszkodził on sprzęt wodny innej osoby. Ubezpieczenie turystyczne z OC w życiu prywatnym pokryje zniszczenia.

Pomoc ekipy medycznej w przypadku wypadku w górach

Wypadek w górach na terytorium Polski, który wymaga natychmiastowej pomocy medycznej ze strony GOPR-u, jest bezpłatny. Inna sytuacja ma jednak miejsce za granicą. W krajach należących do Unii Europejskiej za akcję ratowniczą z udziałem helikoptera, kosztami zostaje obciążona osoba poszkodowana.

Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia fakt, że dana osoba posiada ubezpieczenie NFZ czy nawet Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Szacuje się, iż koszt wylotu helikoptera ratowniczego w góry to ok. 5000 zł za godzinę pracy. Dlatego też bardzo istotne jest również posiadanie polisy turystycznej.

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Zagubiony bagaż podczas podróży wiąże się z wieloma nieprzyjemnościami. Brak niezbędnych rzeczy takich jak ubrania, kosmetyki, itp. stanowi uciążliwy problem. Ubezpieczenie bagażu w polisie turystycznej jest wówczas dobrym rozwiązaniem.

Odszkodowanie pochodzące z ubezpieczenia bagażu w polisie turystycznej pokryje koszty związane z zakupem niezbędnych przedmiotów. Ubezpieczony ma również szansę na otrzymanie zwrotu za powstałe problemy.

Tłumacz zapewniony przez ubezpieczyciela

Porozumienie się z inną osobą w razie nieszczęśliwego wypadku, kradzieży czy innego nieprzewidzianego zdarzenia, które ma miejsce podczas wakacji za granicą, wymaga płynnego porozumiewania się w języku angielskim lub lokalnym. Nie każda osoba udająca się na wyjazd za granicę zna dany język. Wtedy to niezbędna jest pomoca tłumacza. Ubezpieczenie turystyczne zapewni ją, jeżeli dojdzie do którejś z wyżej wymienionych sytuacji.

Zwrot kosztów za kradzież sprzętu

Osoby udające się na wakacje za granicę, zazwyczaj zabierają ze sobą wartościowy sprzęt, który może zostać im skradziony. Podczas turystycznego wyjazdu należy mieć przysłowiowe “oczy dookoła głowy”, ponieważ chwila nieuwagi wystarczy do utraty cennego sprzętu.

Polisa turystyczna również w tym przypadku stanowi zabezpieczenie i gwarantuje zwrot kosztów za poniesione straty. Ten rodzaj ubezpieczenia jest dobrym rozwiązaniem szczególnie w przypadku wyjazdu za granicę dzieci lub młodzieży, na przykład z zorganizowaną wycieczką.

Polisa turystyczna a EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi ona potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NFZ w krajach należących do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, jednak nie zapewnia takiego okresu pomocy medycznej jak w przypadku polisy turystycznej.

 

ubezpieczenie turystyczne ubezpieczenie turystyczne

 

Powyższa tabela stanowi porównanie dwóch produktów. EKUZ jest dobrym rozwiązaniem w przypadku wyjazdu za granicę, jednak nie zapewnia tak szerokiego zakresu ochrony jak ma to miejsce w przypadku ubezpieczenia turystycznego.