Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4 Life Direct

Czym jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny? W jakiś sytuacjach jest zobowiązany do pokrycia świadczeń? Przedstawiamy odpowiedzi na te i inne pytania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zabezpiecza interesy poszkodowanych w wyniku zdarzeń spowodowanych przez osoby (podmioty) zobowiązane do posiadania obowiązkowych ubezpieczeń OC oraz część roszczeń wynikających z zawartych ubezpieczeń na życie. FUG przejmuje też odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych, wobec których prowadzone jest postępowanie upadłościowe.

Działalność funduszu podlega ścisłym unormowaniom prawnym. W szczególności jest on zobowiązany do pokrycia świadczeń w sytuacjach wymienionych poniżej.

Ubezpieczenie OC – szkody pokrywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

W zależności od okoliczności zdarzenia FUG może wypłacić odszkodowania z tytułu szkód na osobie i/lub pojeździe, i tak:

  • w razie wypadku spowodowanego przez kierowcę, którego tożsamości nie ustalono, fundusz pokrywa tzw. szkody na osobie i może wypłacić zadośćuczynienie, sfinansować rentę i / lub pokryć koszty leczenia, odszkodowania za uszkodzenie samochodu w takiej sytuacji nie wypłaca,
  • w sytuacji identycznej z sytuacją opisaną powyżej, o ile doszło do śmierci poszkodowanego lub obrażenia spowodowały naruszenie czynności jakiegoś narządu ciała, lub ogólny rozstrój zdrowia utrzymujący się przez okres dłuższy niż 14, fundusz pokrywa szkody powstałe w pojazdach mechanicznych, przy czym wypłata z tego tytułu ulega zmniejszeniu o równowartość 300 EUR,
  • w razie wypadku spowodowanego przez nieubezpieczonego, zidentyfikowanego kierowcę fundusz pokrywa wszystkie szkody, jeśli jednak kierowca poszkodowany w wypadku ma wykupione ubezpieczenie AC, fundusz jedynie wyrównuje odszkodowanie w części, w której nie pokrywa go autocasco , uwzględniając jednocześnie ewentualną utratę zniżek.

Pozostałe zakresy odpowiedzialności funduszu z tytułu ubezpieczeń na życie, odpowiedzialności cywilnej rolników oraz przedstawicieli innych zawodów opisano dokładnie na stronie internetowej funduszu.

UFG.pl