Umowa kredytowa od A do Z

Umowa kredytowa od A do Z Umowa kredytowa

Przymierzasz się do wzięcia kredytu na zakup mieszkania? Umowa kredytowa to dokument określający warunki, zgodnie z którymi bank pożyczy Ci ustaloną kwotę.

Co zawiera umowa kredytowa? Najważniejsze elementy dokumentu


Bierzesz kredyt hipoteczny? Warunki, na których bank pożyczy Ci pieniądze, okres i harmonogram spłat, a także cel udzielenia kredytu zostaną spisane w umowie kredytowej. Jeśli chcesz wziąć kredyt na mieszkanie, dokładnie przeanalizuj ten dokument przed podpisaniem, a unikniesz zaskoczenia w przyszłości.


Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania na kredyt? W umowie nie może zabraknąć informacji o:  • całkowitym koszcie kredytu – oprócz pożyczanej kwoty suma ta będzie zawierać odsetki, ale także prowizję, koszt obowiązkowego ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne, cenę ewentualnych produktów bankowych i inspekcji nieruchomości;

  • RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie procentowej w skali roku – ten parametr jest wymagany, bo ułatwia kredytobiorcy porównanie konkurencyjnych ofert kredytowych

  • warunkach i formie wypłaty – ten punkt określa, jakie kroki musi wykonać kredytobiorca, by zostały mu udostępnione środki. Powinna się tu znaleźć także informacja, czy suma kredytu hipotecznego będzie wypłacona jednorazowo, czy w transzach.

Umowa kredytowa Umowa kredytowa

Na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania na kredyt?


W umowie kredytu bank powinien precyzyjnie wymienić wszystkie opłaty naliczane z tytułu zobowiązania. Pamiętaj, że część z nich może ulec zmianie, w zależności od aktualnej marży i stopy procentowej – m.in. prowizja, koszty odsetkowe, a także opłaty zależne od tabeli opłat banku czy cennika ubezpieczyciela.


Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny? Może się zdarzyć, że zechcesz sprzedać swoją nieruchomość i spłacić zobowiązanie przed terminem. Taki obrót spraw jest dla kredytodawcy niekorzystny. Banki mają prawo narzucić dodatkową prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, jednak tylko wtedy, gdy:  • do spłaty dochodzi w pierwszych 3 latach od zawarcia umowy kredytowej,

  • opłata za wcześniejsze zamknięcie kredytu wyniesie nie więcej niż 3% wartości spłacanej kwoty kredytu,

  • prowizja za przedterminową spłatę nie przekracza kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty, obliczonych dla stopy procentowej z dnia faktycznej spłaty.


Wskazówka


Jeśli bierzesz kredyt na mieszkanie od dewelopera, bank może odpowiednim zapisem opóźnić spłacanie do momentu odbioru nieruchomości. Dzieje się tak, gdy z umowy kredytowej wynika, że okres spłaty rozpoczyna się po przeniesieniu prawa własności na Ciebie. Inne banki proponują, by w okresie karencji spłata dotyczyła wyłącznie odsetek. Na dłuższą metę rozwiązaniem korzystniejszym finansowo jest spłacanie części kapitałowej niezależnie od terminu odbioru mieszkania.

Umowa kredytowa Umowa kredytowa

Klauzule niedozwolone w umowie kredytu – tych zapisów się wystrzegaj!


Jakie zapisy nie mogą znaleźć się w umowie kredytowej? Niedozwolone klauzule umowne to takie, które budzą wątpliwości Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż naruszają dobra kredytobiorcy. Zanim podpiszesz umowę o kredyt hipoteczny, upewnij się, że nie zawiera ona niepokojących zapisów. Są to na przykład:  • wymóg dostarczania na żądanie banku aktualnej wyceny nieruchomości na koszt kredytobiorcy,

  • prawo do przeprowadzania nieograniczanych inspekcji domu na koszt kredytobiorcy,

  • brak informacji o kwocie maksymalnej w tabeli opłat i prowizji.


Z roku na roku banki coraz bardziej dbają o przejrzystość zapisów w umowach kredytowych. Mimo tego wielu klientom analiza tego dokumentu przysparza problemów. W takiej sytuacji dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy eksperta kredytowego. Taka osoba może wyjaśnić treść zapisów umowy kredytu i ocenić, czy przedstawione w niej warunki są uczciwe.