Urlopy wypoczynkowe - jak pokonać największe problemy?

Urlopy wypoczynkowe - jak pokonać największe problemy? Image courtesy of Salvatore Vuono/FreeDigitalPhotos.net

Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Nie mają do niego prawa osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzące działalność gospodarczą. Wymiar urlop uzależniony jest od stażu pracy.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Dokonuje tego najczęściej na pisemny wniosek pracownika. Przepisy dotyczące urlopów są jednak w pewnych kwestiach niejasne, co może powodować pewne nieporozumienia.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

CH Beck