URZĘDNIK PAŃSTWOWY: STABILNA PRACA I PRESTIŻ

URZĘDNIK PAŃSTWOWY: STABILNA PRACA I PRESTIŻ nf.pl

Ciekawą pracę można mieć nie tylko w biznesie i międzynarodowych korporacjach. Także w administracji państwowej. Jak donosi "Dzennik", praca czeka na archiwistów, kustoszy (np. w archiwach państwowych), statystyków, socjologów (np. w Głównym Urzędzie Statystycznym), drogowców (np. w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) czy specjalistów w Urzędzie Ochrony Zabytków, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzesze urzędników zasilają skarbów-kę, ministerstwa, urzędy wojewódzkie i centralne, a także komendy policji, nadzór budowlany, inspekcje. Każdy urząd potrzebuje też finansistów, informatyków, kadrowców, prawników. Jest więc praca w dużych i całkiem małych miastach. Wystarczy zajrzeć na strony internetowe Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli urzędu odpowiedzialnego za funkcjonowanie służby cywilnej - www.dscJqjrnigov.pl - by znaleźć informacje o wolnych miejscach. - Są dwie drogi, aby zostać urzędnikiem mianowanym i automatycznie członkiem Państwowego Zasobu Kadrowego. Albo nauka w Krajowej Szkole Administracji Publicznej kształcącej urzędników mogących pełnić ważne funkcje w administracji państwowej, albo zdanie egzaminu na urzędnika mianowanego w tej samej szkole - wyjaśnia prof. Józefa Hrynkiewicz, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów