W 8 bankach 10 procent wkładu własnego nie wystarczy

W 8 bankach 10 procent wkładu własnego nie wystarczy Fotolia

W ubiegłym roku w większości banków można było uzyskać kredyt hipoteczny posiadając 10 proc. wkładu własnego. Tylko cztery wymagały od kredytobiorców wyższych oszczędności. W tym roku o kredyt na 90 proc. wartości nieruchomości będzie dużo trudniej.

Od 2016 r. znacznie trudniejszy jest dostęp do kredytów z dziesięcioprocentowym wkładem własnym. Wynika to ze zmian, jakie wymusiła na bankach Rekomendacja S wydana przez KNF. Mówi ona o tym, że standardowo powinny one wymagać 15 proc. wkładu własnego. Pozwala, co prawda, na dalsze udzielanie kredytów na 90 proc. wartości nieruchomości, ale pod pewnymi warunkami. Jest to możliwe np. gdy bank wykupi specjalne ubezpieczenie gwarantujące, że w razie gdy klient nie spłaci długu, brakujące 5 proc. wkładu własnego zwróci kredytodawcy ubezpieczyciel. To oznacza jednak dodatkowy koszt, który nie wszystkie banki chcą ponosić.

Przepisy pozwalają również udzielać kredytów na 90 proc. wartości nieruchomości w sytuacji, gdy bank nie ma takiego ubezpieczenia. Jednak wtedy klient musi posiadać 10 proc. wkładu własnego w gotówce, a brakującą kwotę samodzielnie zabezpieczyć. W praktyce oznacza to, że osoba wnioskująca o kredyt musi te brakujące 5 proc. fizycznie posiadać (np. na koncie bankowym, na IKE lub IKZE lub w postaci obligacji), ale nie musi ich wydawać na zakup mieszkania. Oczywiście niezbędna jest też zgoda na zablokowanie tych pieniędzy, aby nie można było ich wypłacić. Blokada zostanie  zdjęta dopiero, gdy kredytobiorca spłaci tyle rat, że stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości spadnie poniżej 85 proc. Problem polega jednak na tym, że dla wielu Polaków zgromadzenie już 10 proc. wkładu własnego jest znacznym wysiłkiem, zwłaszcza jeśli muszą jednocześnie płacić za wynajem lokalu, w którym obecnie mieszkają. Dlatego to rozwiązanie będzie prawdopodobnie rzadko stosowane w praktyce.

Które banki wymagają wkładu wyższego niż 10 procent?

Już w ubiegłym roku 20 proc. wkładu własnego wymagały Bank BPH, Credit Agricole i ING Bank Śląski. Natomiast w Citi Handlowym ten poziom wynosił 15 proc. W tym roku dołączyły do nich BGŻ BNP Paribas, Millennium,  Euro Bank i BOŚ. Od stycznia podwyższyły one wymagany wkład własny z 10 proc. do 15 proc. Trzeba jednak dodać, że w BOŚ nieliczni nadal mogą uzyskać kredyt na 90 proc. wartości nieruchomości. Jest to możliwe jeśli posiadają wymagane 15 proc., ale na mieszkanie chcą wydać tylko 10 proc., a pozostałe 5 proc. zostanie zablokowane i stanie się dodatkowym zabezpieczeniem.

Minimalny wymagany wkład własny w poszczególnych bankach

wkład własny Expander

* Możliwe jest uzyskanie kredytu z 10 proc. wkładu własnego, jeśli klient przedstawi brakujące 5 proc. w formie blokady lub zastawu: środków na koncie, skarbowych papierów wartościowych lub papierów NBP, środków zgromadzonych w ramach IKE lub IKZE.

Expander Sp z o.o. Jarosław Sadowski