Walne Zgromadzenie ZFPR wybrało nowy Zarząd

Walne Zgromadzenie ZFPR wybrało nowy Zarząd nf.pl

5 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations. Przedstawiciele agencji członkowskich ponownie powierzyli funkcję Prezesa ZFPR Pawłowi Trochimiukowi (Partner of Promotion). Na Wiceprezesów powołano Joannę Delbar (Telma Group Communications) i Jacka Jakubczyka (ITBC Communication). Kadencja Zarządu trwa dwa lata.Ustępujący Zarząd w składzie: Paweł Trochimiuk – Prezes; Adam Łaszyn, Andrzej Stolarczyk, Bogdan Biniszewski – Wiceprezesi; przedstawił sprawozdanie z działalności Związku w minionym roku i na wniosek Rady ZFPR, uchwałą Walnego Zgromadzenia, jednogłośnie otrzymał absolutorium. Oceniając prace Zarządu ZFPR szczególną uwagę zwrócono na:

  • rozwój konkursu Złote Spinacze, do którego w 2007 roku wpłynęła rekordowa liczba 73 zgłoszeń,
  • rozbudowę witryny www.zfpr.pl, uruchomienie angielskojęzycznej wersji strony i nowej funkcji pozwalającej na publikację ogłoszeń o pracę w agencjach członkowskich,
  • wzrost renomy szkolenia London School of Public Relations i rekordową ilość absolwentów w 2007 roku,
  • przyjęcie do Związku czterech nowych członków, liczących się na rynku i znanych agencji PR (Ciszewski PR, Martis Consulting, Telma Comunications Group i Euro/RSCG Sensors).

Walne Zgromadzenie Członków wybrało również trzech nowych reprezentantów Związku, którzy wejdą w skład Rady Etyki PR:

  • Małgorzatę Zaborowską (United PR),
  • Andrzeja Stolarczyka (RPR Group) i
  • Bogdana Biniszewskiego (ComPress).

Nowy Zarząd ZFPR rozpocznie pracę 12 lutego, po oficjalnym przekazaniu obowiązków przez ustępujące władze. Poniżej notki biograficzne członków Zarządu Związku Firm Public Relations.

Prezes Zarządu ZFPR: Paweł Trochimiuk - jest doświadczonym specjalistą z zakresu komunikacji społecznej, relacji inwestorskich, doradztwa strategicznego oraz zarządzania. Od 1994 roku jest prezesem agencji Partner of Promotion będącej jednym z niekwestionowanych liderów branży public relations w Polsce. Obsługiwał procesy zarządzania wizerunkiem kilkudziesięciu firm i ich produktów w tym także międzynarodowych koncernów takich jak Nike, Motorola, Procter&Gamble, Philips, 3M, 3COM, Logitech, Rockwool czy Cinema City. Jest także wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa oraz wykładowcą w London School of Public Relations. Jako trener i konsultant prowadził i uczestniczył w kilkudziesięciu szkoleniach z zakresu zarządzania kryzysem, wystąpień mediowych oraz aspektów zarządzania strategicznego. Autor wielu artykułów z dziedziny public relations i zarządzania. Przewodniczący Rady Nadzorczej BFI S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Taniebiuro.pl

Wiceprezesi Zarządu ZFPR: Joanna Delbar - jest Prezesem Agencji Public Relations Telma Group Communications. Ukończyła wydział aktorski łódzkiej Filmówki oraz Marketingowe Zarządzanie Firmą na Uniwersytecie Łódzkim. Przez wiele lat pracowała jako dziennikarz w łódzkich mediach. Specjalizuje się w programach public affairs i community relations. Jest autorką wielu strategii PR dla prowadzonych przez jej firmę projektów. Prowadzi liczne szkolenia i prezentacje dotyczące problemów PR oraz autokreacji. Należy do grona wykładowców London School of Public Relations. Obecnie jest doktorantką Wydziału Marketingu i Zarządzania UŁ. Od 4 lat rzecznik prasowy Manufaktury w Łodzi.

Jacek Jakubczyk - jest magistrem ekonomii ze specjalizacją marketing i zarządzanie. Ukończył również studia Executive MBA na European University. Jest współzałożycielem oraz pierwszym prezesem ITBC Communication. Uczestniczył w tworzeniu i realizacji kampanii komunikacyjnych dla wielu firm, głównie z branży teleinformatycznej, m.in., COMP S.A., VERITAS Software, Progress Software, Mercury Interactive, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., Lido Technology (Lufthansa Systems), Enterasys Networks. Karierę zawodową rozpoczął w Agencji ds. Gospodarczych Fundacji Polonia (obecnie Instytut Zarządzania). Od 1996 pracował na stanowisku dyrektora ds. marketingu u brytyjskiego dystrybutora sprzętu teleinformatycznego, w firmie Westwood Poland, przekształconej następnie w Datrontech Poland, gdzie nadzorował m.in. działania komunikacyjne dla grupy składającej się z 3 spółek w Polsce i Czechach.

ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS-Warszawa