WARTO SPRAWDZIĆ METODY PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI, BY ...

WARTO SPRAWDZIĆ METODY PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI, BY ... nf.pl

Największym błędem kadrowych związanym z oceną procesu rekrutacji i selekcji jest brak takiej oceny. Podejmując decyzję o zatrudnieniu wybranego kandydata, bardzo często nie zastanawiamy się nad konsekwencjami tej decyzji. Warto zadbać już teraz o stosowne mechanizmy oceny całego procesu, by zdobyć też informacje o jego słabych i mocnych stronach.

W grę wchodzi opracowanie ankiety efektywności werbunku, korelacja ocen osiągniętych podczas tego procesu przez pracownika z jego wskaźnikami efektywności już w trakcie pracy oraz metoda 360 stopni.

Dokonując weryfikacji, korzystamy z różnych źródeł informacji, którymi są np. pracownicy działu zarządzania personelem, klient zlecający przeprowadzenie rekrutacji, kierownicy działów, gdzie jest wakat, pozostali kandydaci.

Źródło:rp.pl


PRESS-SERVICE Monitoring Mediów