WARTOŚĆ E-LEARNINGU NIE JEST PRZYCHODEM

WARTOŚĆ E-LEARNINGU NIE JEST PRZYCHODEM nf.pl

Jak donosi "Gazeta Prawna", pracownikom zobowiązanym do udziału w szkoleniach e-learningowych w ramach wykonywanych obowiązków nie można kosztu tych szkoleń zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Szkolenia e-learningowe finansowane przez pracodawcę, gdy są związane z wykonywanymi obowiązkami pracowniczymi, nie powinny stanowić przychodu ze stosunku pracy. Nieco inaczej przedstawia się kwestia ustalenia przychodu, gdy szkolenia e-learningowe są niezwiązane bezpośrednio z czynnościami wykonywanymi przez pracowników na stanowisku pracy albo mają na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia pracowników. W takich przypadkach stanowi to przychód ze stosunku pracy lub jest zwolnione z PIT, ale po spełnieniu określonych warunków. "Trzeba pamiętać, że zwolniona z PIT jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie zawodowe pracownika, przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Organizatorem szkolenia może być: publiczna lub niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego oraz ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność oświatową. Organy podatkowe uznają, że ze zwolnienia z PIT korzystać będą jedynie świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników, jeżeli organizatorem szkolenia będzie podmiot posiadający stosowną akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej" czytamy na łamach "Gazety Prawnej".

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów