Wola Info wspiera bezpieczeństwo polskich granic

Wola Info wspiera bezpieczeństwo polskich granic nf.pl

Konsorcjum firm Wola Info oraz Smart Education rozbuduje system informatyczny do obsługi odpraw granicznych. Jest to kolejny projekt dla Straży Granicznej, którego celem jest wzmocnienie polskich granic w ramach Unii Europejskiej.

– Polskie firmy informatyczne średniej wielkości posiadają technologie i kompetencje gwarantujące wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Nikt już nie ma wątpliwości, że z powodzeniem stanowią konkurencję w przetargach dotyczących prestiżowych projektów – podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info S.A.

W ramach rozbudowy systemu wspomagania odprawy granicznej Wola Info wykona i wdroży wewnętrzne procesy zarządzania utrzymaniem całej infrastruktury IT. W tym celu warszawska spółka opracuje procesy przepływu pracy (workflow), zbuduje centralną bazę wiedzy oraz wspomoże Straż Graniczną we wdrożeniu usługi Help Desk w całej organizacji. Dodatkowo zapewni szkolenie dla administratorów i operatorów systemu. Smart Education wykona 9 modułów szkoleniowych z zakresu funkcjonalności aplikacji, które umożliwiają masowe szkolenie użytkowników końcowych z funkcjonalności systemów specjalizowanych oraz systemów wspomagających. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na listopad br.

Przypomnijmy, że w 2007 r. Wola Info w konsorcjum z firmami Qumak-Sekom i Marwokat wykonała Centralny Węzeł Teleinformatyczny dla Straży Granicznej. Wartość projektu, zrealizowanego w 18 miesięcy, wyniosła 39 mln zł. Zrzeszone firmy odpowiadały za pełną obsługę realizacji projektu. Zainstalowały systemy ochrony pożarowej i ostrzegawczej, infrastrukturę sieciową, układ wentylacji, oddymiania. Aktualnie centrum pełni kluczową rolę w systemie informatycznym Straży Granicznej, a jego zadaniem jest zapewnienie ciągłości pracy oraz zagwarantowanie należytego bezpieczeństwa.

W ramach kontynuacji prac dla Straży Granicznej to samo konsorcjum zajmie się obsługą serwisową Centralnego Węzła Teleinformatycznego w zakresie infrastruktury sieciowej, układu zasilania, wentylacji,nagłośnienia, telewizji dozorowej, systemu BMS, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Również w zeszłym roku Wola Info w konsorcjum z firmą T4B dostarczyła system automatycznego rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów i kontenerów na wschodniej granicy Polski. Projekt o wartości 1,95 mln euro wspomaga obecnie kontrolę wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz zapobiega przestępstwom i nadużyciom finansowym.

– Realizujemy projekty na skalę europejską, które spełniają standardy jakości i profesjonalizmu. Bazując na naszym doświadczeniu zamierzamy startować w kolejnych przetargach zapowiedzianych przez administrację publiczną – podsumowuje prezes.


Devoteam S.A.