Współczesne trendy telekomunikacyjne

Współczesne trendy telekomunikacyjne nf.pl

Współczesny rynek stawia przed przedsiębiorstwami, zarówno tymi korporacyjnymi jak również tymi mniejszymi, rozmaite zadania, mniej lub bardziej istotne. Wszystkie te zadania mają jednak określony cel. Zwiększenie znaczenia przedsiębiorstwa. Komunikacja w firmach również wpisana jest w określone priorytety i rozpisana na poszczególne zadania. Nie można sobie chyba wyobrazić współczesnego biznesu, bez możliwości szybkiego komunikowania się. Komercjalizacja większości kanałów przepływu informacji zarówno wewnętrznych jak i tych zewnętrznych popycha przedsiębiorców do inwestycji w zakresie szeroko rozumianej komunikacji. Kontakty z kontrahentami, współpracownikami, Klientami są priorytetowe i nic nie wskazuje na to by miało się to zmienić. Przedsiębiorcy, którzy stoją u progu inwestycji w nowoczesne kanały komunikacyjne zadają sobie pytanie: “W którą stronę skierować swoją uwagę wybierając platformę komunikacyjną?” Ważne by uświadomić sobie, że rozwój platformy komunikacyjnej to inwestycja długofalowa, która będzie musiała spełniać nie tylko bieżące potrzeby i odpowiadać na bieżące problemy. Rozwiązanie takie musi być skalowalne i maksymalnie elastyczne umożliwiające ewolucję wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Pamiętamy wszyscy dobrze centrale telefoniczne używane do łączności telefonicznej wewnątrz przedsiębiorstwa oraz do upłynnienia komunikacji z klientami. Rozwiązania te poza swoją nieodzowną przydatnością miały pewne wady związane z dość trudną skalowalnością i dopasowaniem do zmieniających się realiów. Obecnie na rynku rozwiązania do upłynnienia komunikacji, mnożą się na potęgę, jednak już dziś możemy wskazać kierunek, w który zmierza współczesny rynek telefonii stacjonarnej oraz komunikacji w ogóle. Potentaci w branży wskazują drogę w kierunku zunifikowanej komunikacji i współpracy (UC&C), które bazuje między innymi na dostępności i możliwości pracy wielokanałowej z jednego miejsca. Skupienie wielu źródeł transmisji informacji w jednym miejscu w znacznym stopniu poprawia standard i efektywność pracy i rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy również dostrzegają potencjał w swoich pracownikach, który można maksymalnie wykorzystać. BYOD to technologia, która od pewnego momentu staje się coraz bardziej doceniana. Możliwość wykorzystania smar fonów tabletów komputerów osobistych do możliwości transmisji głosu, bez dodatkowych zadań dla administratorów sieci, w pełni zautomatyzowana, jest jednym z głównych kierunków rozwoju komunikacji w ogóle. Nie ważne jednak jak bardzo przedsiębiorstwa będą miały możliwości rozwoju. Do póki przedsiębiorcy nie opracują długofalowego projektu rozwoju platformy komunikacyjnej, nie będą mogli w pełni korzystać z ich potencjału.

Paweł Stanisław Walkarz NAWRATRONIK Eugeniusz Stopa