Za nami II Kongres Inwestycyjny

Za nami II Kongres Inwestycyjny nf.pl

Pomimo niełatwych warunków zewnętrznych w Polsce powstaje sporo innowacyjnych pomysłów biznesowych. Większość firm zainteresowanych rozwojem nie wie jednak w jaki sposób skutecznie pozyskiwać finansowanie – to główne wnioski z II Kongresu Inwestycyjnego, który odbył się 29 czerwca w Hotelu Sheraton w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 uczestników ze strony przedsiębiorców, inkubatorów i funduszy Venture Capital. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się panele dyskusyjne. Podczas pierwszego uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zainteresować inwestora współpracą kapitałową i operacyjną. - Niestety zdecydowana większość polskich firm nie wie jak skutecznie pozyskiwać finansowanie adekwatne do możliwości swojego rozwoju – podkreślał Henryk Pietraszkiewicz, prezes Zarządu FM Bank S.A.

Eksperci biorący udział w panelu wskazywali zasady, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy nawiązujący współpracę z funduszami inwestycyjnymi. Wśród najważniejszych znalazła się szczerość – nie ukrywanie przed potencjalnym inwestorem żadnych istotnych faktów, uczciwe określenie jaka jest sytuacja firmy i gdzie chciałaby się ona znaleźć dzięki pieniądzom uzyskanym od inwestora. Wśród innych ważnych zasad wymienione zostały kompetencje kierownictwa firmy, dzięki któremu ma być realizowany biznes plan, oraz dobre przygotowanie do rozmów z inwestorem. Duże znaczenie ma także korzystanie z pomocy wiarygodnej, obsługującej wszystkie etapy doradztwa transakcyjnego firmy doradczej, która pomaga w procesie ubiegania się o kapitał na rozwój firmy. W panelu udział wzięli Henryk Pietraszkiewicz (FM Bank S.A.), Tomasz Kozieł (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.), Tomasz Orlik (Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.), Tadeusz Kuczborski (Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.) oraz Marcin Pergoł (Bank Ochrony Środowiska S.A.). Rozmowę poprowadził Wojciech Szeląg, Szef Redakcji Ekonomicznej Polsat News. 


Jeszcze większe zainteresowanie wzbudził drugi panel dyskusyjny, podczas którego mówiono o polskich technologiach i ich komercjalizacji. Przede wszystkim wskazywano na niski poziom innowacyjności wśród polskich firm. Nie wszyscy jednak widzieli to zagadnienie w czarnych barwach. – Biorąc pod uwagę kontekst historyczny oraz niski poziom polskiej nauki, moja ocena sytuacji jest bardzo optymistyczna. Pomimo niesprzyjających warunków mamy w naszym kraju wielu ludzi, którzy mają innowacyjne pomysły – mówił Marek Dietl, Menedżer Inwestycyjny w Krajowym Funduszu Kapitałowym S.A.

Jednym z największych problemów wymienianych przez panelistów był brak dobrej komunikacji pomiędzy funduszami inwestycyjnymi a przedsiębiorcami poszukującymi kapitału, w szczególności brak dobrze opracowanych biznes planów. Poruszano również kwestie popytu na innowacyjność, zaufania przedsiębiorców do inwestorów oraz współpracy ośrodków naukowych z biznesem.

W rozmowie uczestniczyli: Mieszko Bisewski (Agencja Rozwoju Pomorza S.A.), Aleksander Wasiukiewicz (Enterprise Venture Fund I), Dariusz Janus (LST Capital S.A.), Bartłomiej Pawlak (BOŚ Eko Profit S.A.) oraz Marek Dietl (Krajowy Fundusz Kapitałowy). W rozmowie aktywnie brali udział również goście Kongresu.  
W trakcie spotkania ciekawą prezentację przedstawił Piotr Zakrzewski, Dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych w Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Ekspert w oparciu o wyniki jednego z badań przedstawionych w raporcie „Kapitał MŚP 2011” omówił potrzeby przedsiębiorców szukających finansowania oraz problemy we współpracy pomiędzy firmami a inwestorami. – Błędy w komunikacji, zarówno ze strony przedsiębiorstwa jak i inwestora skutkują tym, że co trzecia inwestycja nie realizuje harmonogramu i nie przynosi oczekiwanej stopy zwrotu – podkreślał prelegent. Piotr Zakrzewski w swoim wystąpieniu przedstawił również możliwości uzyskania wysokiej jakości usług doradczych realizowanych w ramach programu Katalizator Inwestycji, finansowanego ze środków unijnych.

Druga część spotkania podzielona została na dwa seminaria przeznaczone dla przedsiębiorców oraz inwestorów. W ramach pierwszego omawiano takie tematy jak zarabianie na technologiach ICT, wsparcie kapitałowe i merytoryczne w procesie pozyskiwania kapitału. Przedstawiono również studium przypadku firmy, która odniosła sukces w obszarze nowoczesnych technologii. Seminarium dla inwestorów obejmowało takie zagadnienia jak oceny i wyceny inwestycji, proces wchodzenia spółki na NewConnect oraz uzyskiwania kredyty technologicznego.
Kongres sfinansowany został ze środków projektu „Katalizator Inwestycji” z PO IG, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Patronat Medialny nad wydarzeniem objęli: Gazeta Giełdy „Parkiet”, parkiet.com, bankier.pl, Gazeta Bankowa, Interia.pl, ipo.pl, „Polish Market”, inwestycje.pl, Miesięcznik Kapitałowy, Manager, Proseed, Capital24.tv oraz „Gazeta Finansowa”.

eduTRENDS