Zapraszamy na IV Akademickie Tagi Pracy Jobbing

Zapraszamy na IV Akademickie Tagi Pracy Jobbing nf.pl

IV Akademickie Targi Pracy JOBBING odbędą się 1 marca 2010 roku w godzinach 10:00 - 17:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Organizuje 20 Akademickich Biur Karier warszawskich szkół wyższych oraz  Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier. Oprócz spotkań z ponad 40 firmami, na uczestników czekają liczne szkolenia, wykłady i atrakcyjne nagrody. Targi są największym międzyuczelnianym projektem w Polsce. Strona internetowa: www.jobbing.org.pl

Targi są dedykowane studentom i absolwentom o zróżnicowanych profilach edukacyjnych m.in. technicznych, medycznych, humanistycznych, społecznych i biznesowych. Oferty praktyk, pracy stałej i czasowej oraz innych projektów rekrutacyjnych lub edukacyjnych będą prezentować firmy z różnorodnych branż. Są to m.in. Michelin, Reckitt Benckiser, KPMG, Passus, Polskapresse, Microstrategy, Sii, Coca-Cola HBC Polska, Philip Morris Polska Distribution, HP, Grupa KBC, Nestle, Danone, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Gemius, Mieszko, Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Hewlett - Packard, Makro Cash and Carry, Friday Euro Tech, Zibi, Starwood Services czy JTI Polska.

W ramach części edukacyjnej JOBBING odbędzie się 13 szkoleń i wykładów w języku polskim i angielskim. Będą dotyczyć m.in. negocjacji i mediacji, zarządzania zespołem w sytuacji zmiany, tworzenia projektów społecznych, mentoringu i coachingu czy strategii wyznaczania celów. Kilka warsztatów będzie poświęconych zagadnieniom planowania kariery (m.in. w IT) oraz kreowania własnego wizerunku. Uczestnicy wezmą także udział w grze strategicznej i warsztacie "Wszystkie rzeczy, które budują Wasz sukces" dedykowanych przyszłym trenerom i pracownikom działów HR.

W „Sekcji Rozwoju Zawodowego” uczestnicy będą mogli uzyskać poradę eksperta z zakresu prowadzenia własnej firmy, a także doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. Zapraszamy odwiedzających do przyniesienia swoich dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania listy pytań do specjalistów.

Podczas targów przeprowadzone zostanie badanie ankietowe. Trzy osoby spośród tych, które zdecydują się na wypełnienie Ankiety JOBBING, otrzymają atrakcyjne nagrody. Organizatorem i fundatorem nagród są Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier oraz firma MJCC Employer Branding Consultants. Osoby zainteresowane wynikami zeszłorocznej edycji badania mogą zapoznać się z raportem "Targi pracy oczami warszawskich studentów” na stronie.

Tegoroczną edycję organizuje 20 warszawskich uczelni (w kolejności alfabetycznej): Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Collegium Civitas, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Wszechnica Polska, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Wyższa Szkoła Menedżerska, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie.

Patron honorowy: Miasto Stołeczne Warszawa
Patron merytoryczny: MJCC Employer Branding Consultants
Patron sekcji rozwoju zawodowego: Edustacja.pl
Patroni medialni: Kariera.com, UNIVERSUM, Portal Rynku Pracy HRK, GoldenLine.pl, Pracuj.pl, Radio ESKA Warszawa, Nowoczesna Firma, TVN Warszawa
Sponsorzy: Citi Handlowy, oto Praca.pl

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier jest organizacją założoną przez pracowników biur karier warszawskich uczelni. Jej celem jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw ułatwiających studentom i absolwentom szkół wyższych start zawodowy.

Ten cel realizuje m.in. poprzez wsparcie działań jednostek uczelni zajmujących się aktywizacją zawodową młodzieży akademickiej. Stowarzyszenie promuje ideę biur karier wśród partnerów rynku pracy, a także w środowisku akademickim. Dobrym przykładem udanej współpracy są organizowane od czterech lat Akademickie Targi Pracy JOBBING, a także projekty badawcze i szkoleniowe dla studentów, pracodawców oraz pracowników biur karier.

Więcej informacji: www.jobbing.org.pl.

Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier z siedzibą w Warszawie