Zarabianie w Internecie jako działalność gospodarcza

Zarabianie w Internecie jako działalność gospodarcza Image courtesy of Stuart Miles/FreeDigitalPhotos.net

Planując rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności biznesowej w Internecie, przygotuj się do jej zarejestrowania oraz uwzględnij koszty płacenia składek ZUS i podatkowych oraz związanych z rozpoczęciem działalności.

Zarabiając w Internecie musisz mieć świadomość tego, że e-biznes także podlega prawu dotyczącemu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rejestracja działalności

Jeżeli masz zamiar rozpocząć zarabianie przez internet, musisz koniecznie zarejestrować swoją firmę w urzędzie Gminy. Obecnie, w systemie tzw. jednego okienka wszelkie sprawy formalne są maksymalnie uproszczone. Osoba fizyczna, składa w Urzędzie Gminy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny); zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd   Skarbowy) oraz  zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Dorabiasz czy prowadzisz działalność?

W Internecie można znaleźć bardzo wiele stron proponujących udział w programach afiliacyjnych, programach partnerskich, marketingu sieciowym, zakładanie blogów i zarabiania na aukcjach internetowych. Jeżeli zamierzasz "dorobić" sobie do pensji lub kieszonkowego, musisz pamiętać, że z punktu widzenia polskiego prawa (wyłączając incydentalne fakty sprzedaży w serwisie aukcyjnym lub wyprzedaż niepotrzebnych elementów wyposażenia mieszkania czy starego np. sprzętu AGD) każdy rodzaj działalności mający na celu uzyskanie dochodu najprawdopodobniej zostanie uznany przez Urząd Skarbowy za działalność gospodarczą, co pociąga za sobą konieczność odprowadzenia podatku VAT oraz rejestracji w ZUS itp. - jednym słowem - oficjalnej rejestracji działalności. Chyba, że czynności, które wykonujesz mogą być objęte umową-zleceniem lub umowa o dzieło albo wykonywane są w ramach stosunku pracy.

Dlatego też, planując rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności biznesowej w Internecie, przygotuj się do jej zarejestrowania oraz uwzględnij koszty płacenia składek ZUS i podatkowych oraz związanych z rozpoczęciem działalności (pieczątki, konto bankowe, inne formalności).

Prawo autorskie

Pamiętaj, że przepisy prawa autorskiego dotyczą nie tylko tekstów artykułów czy zdjęć, ale również obejmują np. układ graficzny strony, kolorystykę i wygląd elementów nawigacji. tak więc, jeżeli przeglądasz strony internetowe w celu zainspirowania się wyglądem innych witryn, to pamiętaj, że musisz unikać kopiowania tzw. dobrych wzorów. Dlatego, planując wygląd swojej strony, musisz wykazać się kreatywnością, skorzystać z gotowych szablonów  lub zlecić cały projekt grafikowi, przekazując mu oczywiście dokładne sugestie dotyczące kolorystyki, wyglądu poszczególnych elementów  oraz wygląd podstron. Wykonujący taką pracę grafik przygotuje oryginalny projekt - także objęty prawem autorskim.

Podobne artykuły:

xxx