Zarządzanie czasem w klinice chirurgicznej

Zarządzanie czasem w klinice chirurgicznej Photo credit: Kevin Conor Keller / Foter

Usługi służby zdrowia należą z reguły do usług pochłaniających wiele ludzkiej pracy i kapitału, szczególnie, gdy zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel, korzystający z drogich urządzeń i aparatury.

Problem ten dotyka głównie tych szpitali, które sprzedają swoje usługi na rynku. Zależy im wówczas na zidentyfikowaniu i wykorzystaniu potencjału posiadanych zasobów. Zastosowanie sprawdzonych w przemyśle i usługach metod studium pracy i gospodarowania czasem, pozwala na wykorzystywanie zasobów szpitali we właściwym czasie, miejscu i liczbie. Autorzy niniejszego artykułu prezentują, jak zastosowanie normatywów czasu i analizy procesów umożliwia poprawę organizacji pracy na salach operacyjnych. Jednocześnie można zaobserwować, jak bardzo niezależne od branży są metody zarządzania czasem

Ustalanie wydajności

Usługi służby zdrowia należą z reguły do usług pochłaniających wiele ludzkiej pracy i kapitału, szczególnie, gdy zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel, korzystający z drogich urządzeń i aparatury. Problem ten dotyka głównie tych szpitali, które sprzedają swoje usługi na rynku. Zależy im wówczas na zidentyfikowaniu i wykorzystaniu potencjału posiadanych zasobów. Zastosowanie sprawdzonych w przemyśle i usługach metod studium pracy i gospodarowania czasem, pozwala na wykorzystywanie zasobów szpitali we właściwym czasie, miejscu i liczbie. Autorzy niniejszego artykułu prezentują, jak zastosowanie normatywów czasu i analizy procesów umożliwia poprawę organizacji pracy na salach operacyjnych. Jednocześnie można zaobserwować, jak bardzo niezależne od branży są metody zarządzania czasem. 

Warunkiem poprawy planowania operacji jest zminimalizowanie różnic pomiędzy jej planowanym, a rzeczywistym czasem trwania.

Podobne artykuły:

Metoda klas czasu

Podstawą tej metody są procesy robocze występujące we wszystkich branżach. Ponieważ nie każda operacja trwa tak samo długo (mimo, że wykonywane są te same czynności), należy ustalić różne czasy ich trwania. Można to zrobić za pomocą pomiaru czasu trwania operacji lub poprzez ocenę czasu trwania realizowanych operacji, dokonywanych przez wykwalifikowanych pracowników (w przypadku operacji będą to np. chirurdzy).

Zastosowanie metody klas czasu w odniesieniu do operacji szpitalnych wymaga spełnienia następujących warunków:

  • Określenia rodzaju i liczby operacji
  • Ustalenia organizacji procesu operacji

Określenie rodzaju i liczby operacji wymaga np. określenia następujących danych:

  • Liczba operacji dziennie (rzeczywista)
  • Rodzaj przeprowadzanych operacji
  • Czas trwania przeprowadzanych operacji (obłożenie sal operacyjnych)
  • Udziały czasu operacji według danych stałych i zmiennych

W rozpatrywanym przypadku, w ciągu trzech dni, wykonano 14 operacji trwających łącznie 1502 minuty (czas obłożenia sali). Daje to średni czas obłożenia sali równy 107 min /operację. Wartość ta ma istotne znaczenie dla zaplanowania zasobów.

Rozproszenie czasu trwania operacji wynosi od 52 do 162 minut. Wskazuje to na wykorzystywanie sali operacyjnej przez różne dyscypliny medyczne.

Podobne artykuły:

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska