ZMOTYWOWAĆ SPECJALISTĘ

ZMOTYWOWAĆ SPECJALISTĘ nf.pl

Jak donosi magazyn "Personel i Zarządzanie", specjaliści to druga grupa zawodowa po pracownikach szeregowych, która po wejściu Polski do Unii Europejskiej najczęściej emigrowała za granicę. Obecnie nie jest łatwo pozyskać wykwalifikowanego pracownika czy specjalistę. Trudniej też utrzymać zatrudnionych pracowników w firmie. Wynagrodzenie nie jest już jedynym czynnikiem, który wiąże pracownika z pracodawcą, dlatego ci ostatni zaczęli również zwracać uwagę na system wynagrodzenia pozapłacowego. "Pracodawcy rozpoczęli wyścig płacowy - wzrost płac na szczeblu specjalistycznym wynosił w 2007 roku średnio 10,26 proc. - większy był jedynie wśród pracowników szeregowych (11,6 proc). W 2008 roku przedsiębiorstwa planowały podnieść płace specjalistom średnio o 8,43 proc. Coraz częściej jednak kwestią, która decyduje o podjęciu zatrudnienia w przedsiębiorstwie, staje się nie wynagrodzenie finansowe, lecz świadczenia niepieniężne, które pracownik może uzyskać od konkretnego pracodawcy. Upodabniamy się pod tym względem do krajów Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Specjaliści są znaczącymi beneficjentami świadczeń dodatkowych oferowanych przez firmy. Kształtuje się to jednak różnie, w zależności od rodzaju dodatku pozapłacowego. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Advisory Group `TEST` Humań Resources w ramach Raportu Płacowego, ponad 70 proc. specjalistów korzysta w miejscu pracy ze szkoleń merytorycznych związanych z pracą na stanowisku. Ponad połowa pracowników szczebla specjalistycznego korzysta także z możliwości odbywania szkoleń nie-merytorycznych, np. tych, które kształcą zdolności interpersonalne. Zdecydowana większość szkoleń prowadzona jest przez zewnętrzne firmy szkoleniowe (72 proc.). 16 proc. specjalistów bierze udział także w szkoleniach zagranicznych. 2 proc. pracowników ponosi udział w kosztach szkolenia, a 13 proc. zwraca koszty szkoleń, jeśli zrezygnuje z pracy w okresie karencji, ustalonym przez pracodawcę. Telefon komórkowy jest już obecnie powszechnie oferowanym dodatkowym bonusem. Otrzymuje go od pracodawcy 42 proc. specjalistów. Jednej czwartej pracowników tego szczebla przysługuje samochód służbowy. Jedna trzecia specjalistów otrzymuje dopłaty do rekreacji i sportu, a 10 proc. - dodatkową opiekę medyczną. 29 proc. specjalistów ma częściowo refundowane posiłki w miejscu pracy. Rośnie także liczba pracowników objętych dodatkowymi programami ubezpieczeń. Jedna piąta specjalistów posiada ubezpieczenie na życie, a 15 proc. - ubezpieczenie od wypadków. Dodatkowa emerytura przysługuje 6 proc. specjalistów, a ubezpieczenie chorobowe - tylko 2 proc." czytamy na łamach magazynu "Personel i Zarządzanie".

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów