Zostaną dłużej w pracy

Zostaną dłużej w pracy nf.pl

Osoba niepełnosprawna, która nie przedstawi zaświadczenia lekarskiego, będzie pracować tak jak pełnosprawny pracownik. Tak wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czeka ona już tylko na głosowanie w Senacie i podpis prezydenta. Większość jej przepisów ma wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Regulacje dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych, które zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2012 r., już teraz budzą ogromne kontrowersje. Do tej pory ponad 120 tys. pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z mocy prawa nie mogło pracować dłużej niż siedem godzin dziennie i 35 dni w tygodniu. Po zmianach nastąpi automatyczne wydłużenie ich dniówki do ośmiu godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Chyba że dostarczą zaświadczenie lekarskie mówiące, iż powinni pracować na starych zasadach. - Przeprowadziliśmy badania opinii niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w naszej firmie i okazało się, że chcą pracować w takich samych godzinach jak ich pełnosprawni koledzy - stwierdziła Małgorzata Skibińska z firmy Provident.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów