6 rzeczy, o których zapominają przedsiębiorcy

6 rzeczy, o których zapominają przedsiębiorcy www.fotolia.pl

Pozyskanie kapitału na rozwój firmy to dopiero początek pracy nad wzrostem jej wartości. Każdym biznesem rządzą bowiem pewne reguły.

Przedsiębiorstwa walczące o swoją pozycję na rynku oraz chcące się rozwijać powinny reguły te znać, ale też wyciągać wnioski z błędów innych i się tych błędów wystrzegać. Rozwijając spółkę, nie należy zapominać o pokorze i ciężkiej pracy również nad samym sobą.

Podobne artykuły:

Jakie błędy popełniane są przez zarządzających przedsiębiorstwami? Specjaliści WSI Capital, jako najczęstsze wskazują brak planu działania oraz niewłaściwą organizację pracy zespołu.

Brak kierunku rozwoju firma

– Nie mając takiego drogowskazu, łatwo zgubić drogę. A firma to ludzie, których należy odpowiednio poprowadzić, co jest zadaniem zarządzających. Ponadto w firmach dużą wagę przykłada się do komunikacji z otoczeniem i klientami, wciąż jednak zaniedbuje się komunikację we własnym zespole. A nieumiejętne zarządzanie i motywowanie zespołu nawet składającego się z najlepszych specjalistów może przyczyniać się do znacznego zmniejszenia jakości pracy. W efekcie firma staje się mniej wydajna i mniej konkurencyjna – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski, Partner WSI Capital.

Kolejne, choć równie istotne problemy przedsiębiorców to brak dostatecznej wiedzy nt. branży, w której działają, jak i monitorowania działań konkurencji czy nieumiejętność optymalizowania kosztów. Często bagatelizowane są kwestie dopilnowania formalności prawno-podatkowych. Firmy zapominają również o podnoszeniu twardych i miękkich kompetencji swoich pracowników. Warto pamiętać również, żeby nie palić za sobą mostów. Dbałość o dobre relacje z byłymi kontrahentami i pracownikami mogą bowiem zaprocentować w przyszłości. 

Mając wieloletnie doświadczenie w rozwijaniu przedsiębiorstw i ich wartości, łatwo zauważyć powtarzające się schematy działań, które stanowią znaczne utrudnienia dla firm w realizowaniu ich celów i założeń strategicznych. Z mojej obecnej perspektywy, mógłbym powiedzieć, że są to błędy oczywiste. Z obserwacji wynika jednak, że są to błędy częste. Szczególnie zauważalne w młodych przedsiębiorstwach, czy popełniane przez zarządy w trakcie intensywnych zmian. A unikając ich, możemy tylko zyskać – dodaje Krzysztof Wiśniewski. 


red.