Aniołowie biznesu

Aniołowie biznesu Image courtesy of by Vichaya Kiatying-Angsulee/FreeDigitalPhotos.net

Lewiatan Business Angels (LBA) jest siecią Aniołów Biznesu, działającą przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

W ramach sieci wspierane są przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwoju, za którymi stoi mocno zmotywowany zespół, a pomysł biznesowy opiera się na innowacji, która stanowi źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. LBA nie ma specjalizacji sektorowej, w związku z tym wspiera projekty ze wszystkich branż.

Aniołowie zrzeszeni w LBA to starannie wybrani przedsiębiorcy lub menedżerowie, którzy w nowe pomysły wnoszą kapitał w wysokości od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Obecnie sieć zrzesza 68 Aniołów, którzy – oprócz zaangażowania finansowego – wnoszą w nowy projekt wsparcie merytoryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe, a także wspierają wiarygodność nowego przedsięwzięcia swoją reputacją.

Sukcesy LBA

LBA istnieje od 30 września 2005 roku, powstała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej. Dotychczas doprowadziła do zawarcia dziewięciu transakcji (to najlepszy wynik w Polsce). Dzięki jej wsparciu powstały:

 • W Biegu Cafe (sieć kawiarni).
 • Ozumi films (firma producencka w branży filmowej).
 • Legic Kompania Importowa Dóbr Luksusowych.
 • ANT Industrial Software Systems (oprogramowanie).
 • Likwidator Pomoc Ubezpieczeniowa.
 • Medicalgorythmics (urządzenia do monitoringu pracy akcji serca).
 • Flashbook.pl (wydawnictwo)
 • GoldenEgg (doradztwo finansowe).
 • Apieron Synthesis.

Kim jest Anioł Biznesu?

Anioł Biznesu to prywatny inwestor (przedsiębiorca lub zamożna osoba) wspierający wybrane pomysły biznesowe, głównie w początkowej fazie ich działalności (start-up). Angażuje on nie tylko środki finansowe, ale również swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie biznesowe. Dla wielu przedsiębiorców wsparcie merytoryczne i zwiększenie wiarygodności przedsięwzięcia, dzięki obecności w nim inwestora o dobrej reputacji, jest równie wartościowe, jak otrzymane środki. Na tle innych form finansowania (np. bank, fundusz venture capital, giełda) jedynie Aniołowie Biznesu oferują indywidualne zaangażowanie w przedsięwzięcie i współpracę z pomysłodawcą w bieżącej działalności i rozwoju firmy. Najczęściej zaangażowanie Anioła w projekt trwa od 3 do 6 lat, swój zysk otrzymuje on „wychodząc z inwestycji”, czyli odsprzedając swoje udziały.

Typowy Anioł Biznesu

W portfelu inwestycyjnym dysponuje kwotą 100 tys. – 5 mln zł (3 – 10% majątku), jest gotowy podejmować ryzyko związane z inwestowaniem w małe, startujące firmy
oczekuje wysokich zysków, ma doświadczenie zdobyte jako przedsiębiorca lub manager i wspieranie merytorycznie rozwój dofinansowywanej firmy.

Podobne artykuły:

Jakie projekty mają szansę na znalezienie Anioła Biznesu?

Każdy ciekawy i innowacyjny projekt ma szansę. Aniołowie biznesu poszukują przedsięwzięć z różnych branży we wczesnej fazie rozwoju, mających duży potencjał wzrostu, który zapewni wysoką stopę zwrotu z kapitału.

Najważniejsze kryteria oceny projektu to:

 • Kompetencje i zaangażowanie zespołu.
 • Innowacyjność, na jakiej oparty jest projekt.
 • Zaawansowanie realizacji projektu (preferowane są firmy już prowadzące działalność).
 • Dobrze opracowany biznesplan (warunek konieczny).

Nowoczesna Firma S.A. Ryszard Jórczak