Audyt tuszów i tonerów na zamówienie

Audyt tuszów i tonerów na zamówienie whitepress.pl

Podrabiane tusze, tonery i inne materiały eksploatacyjne do drukarek to dla przedsiębiorcy towar podwyższonego ryzyka. Jednym ze sposobów ochrony przed falsyfikatami jest zamówienie bezpłatnej kontroli u dostawcy urządzenia.

Takie możliwości są już dostępne dla firm w Polsce.

Międzynarodowa organizacja Imaging Supplies Coalition, zrzeszająca czołowych producentów urządzeń drukujących (Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Samsung, Xerox), już w 2014 roku wyceniała rynek fałszywych tuszów i tonerów na 3,5 do 5 mld. dolarów. Tylko Hewlett-Packard w 2014 roku wykrył podrobione produkty o wartości przekraczającej 795 milionów dolarów, konfiskując ponad 4 miliony pojedynczych egzemplarzy zamienników w samych tylko Stanach Zjednoczonych. Z ujawnionych w 2016 roku danych firmy Kyocera wynika, że tylko w kwietniu wykryła ona pirackie produkty o wartości ponad 5,5 ml. dolarów, podczas gdy w całym 2015 roku wartość wykrytych falsyfikatów wynosiła 11,3 mln dolarów. Zdaniem przedstawicieli firmy, dane te udowadniają, że działalność fałszerzy się nasila.

Produkty wysokiego ryzyka

Dla użytkownika drukarki najgorszymi konsekwencjami stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych są pogorszenie się jakości pracy urządzenia oraz zniszczenie go. Produkty podrabiane nie przechodzą specjalistycznych testów, a w związku z tym nie są certyfikowane i nie dają gwarancji odpowiedniego wykonania. Fałszerze doskonale radzą sobie z podrabianiem opakowań, ale produkowany przez nich towar znacznie odbiega swą jakością od oryginału. W efekcie częstym problemem jest drukowanie niewłaściwych kolorów czy zniekształconych liter. Co gorsza, marnej jakości falsyfikaty często powodują blokowanie się głowic drukujących lub rozszczelnianie się układu i przedostawanie się atramentu lub tonera do wewnątrz urządzenia.

Grzegorz Konik z firmy HP zwraca także uwagę na jeden z ważnych czynników, który często jest w tym aspekcie pomijany. – Korzystanie z wadliwie działających, fałszywych produktów niesie ze sobą ryzyko wystąpienia przestojów w pracy, skrócenia żywotności urządzeń lub utraty danych. Co istotne, stosowanie podrabianych materiałów wiąże się z unieważnieniem gwarancji na sprzęt i poniesieniem kosztów naprawy uszkodzonej drukarki. Ponieważ fałszerze nielegalnie wykorzystują oryginalne opakowania lub je fabrykują, wprowadziliśmy wieloetapowe zabezpieczenia, takie jak znaki holograficzne na etykietach zabezpieczających, czy też etykiety zawierające unikalny kod, dzięki któremu można potwierdzić pochodzenie materiału za pomocą darmowej aplikacji mobilnej HP SureSuply. Pełna lista cech oraz zabezpieczeń, za pomocą których można zweryfikować oryginalność produktu, jest dostępna na łamach „Przewodnika dla klientów korporacyjnych dotyczącego przeciwdziałania podrabianiu produktów”.

Jak wygląda audyt?

Jeżeli w przypadku otrzymanej dostawy klient ma podejrzenia co do autentyczności zamówionych produktów, może zamówić darmową inspekcję dostaw do klienta (CDI), zgłaszając wątpliwości do programu przeciwdziałania nadużyciom (ACF) firmy HP. Jeśli po przeanalizowaniu formularza, jego podejrzenie okaże się zasadne, ekspert ACF ds. produktów skontaktuje się z wnioskodawcą, aby uzgodnić możliwość przeprowadzenia bezpłatnej inspekcji na miejscu u klienta. Firmie, która składa wniosek, zaleca się ponadto, aby nie informować o tym fakcie dostawcy, a także wstrzymać się z płatnością do czasu uzyskania wyników inspekcji.

Jeżeli inspektor ACF w trakcie kontroli potwierdzi, że dostawa zawiera podrobione produkty, poprosi o dane dostawcy, a także kopie dowodu zakupu. Jednocześnie w ciągu 48 godzin od przeprowadzenia kontroli przedsiębiorca otrzymuje pisemną wersję raportu droga elektroniczną. Oryginał jest wysyłany pocztą. Jeżeli produkty są podrabiane, HP zaleca nie tylko zakończenie współpracy z dostawcą, proponując zakup u autoryzowanych Partnerów firmy HP. Ponadto w ramach programu ACF producent uczestniczy w powiadomieniu odpowiednich organów o wykrytym fałszerstwie.

Jak wskazują eksperci z amerykańskiego www.inkworldmagazine.com, działalność fałszerzy jest dotkliwa finansowo oraz wizerunkowo nie tylko dla producentów materiałów OEM. Tracą także klienci. Dlatego czołowi producenci drukarek zaostrzają działania wymierzone w przestępców. Możliwość złożenia wniosku o kontrolę średnich i dużych dostaw materiałów eksploatacyjnych jest przykładem działań, chroniących klientów biznesowych przed poważnymi problemami wynikającymi ze stosowania falsyfikatów.