Automatyzacja procesów produkcyjnych. Firmy stawiają na innowacyjność

Automatyzacja procesów produkcyjnych. Firmy stawiają na innowacyjność Automatyzacja procesów produkcyjnych

Żadna współczesna firma nie może dotrzymywać kroku konkurencji bez nieustannego dbania o rozwój.


Dotyczy on zarówno jakości i rodzaju wytwarzanych produktów czy świadczonych usług, jak i stosowanych technologii. Innowacyjność pozwala nie tylko na dostosowanie profilu pracy zakładu do potrzeb rynku i oczekiwań klientów. Warunkuje też wszystkie czynniki, które składają się na ekonomikę pracy przedsiębiorstwa. Taką innowacją jest automatyzacja procesów przemysłowych i magazynowych.

Jednym ze sposobów na zmianę charakteru realizowanych procesów wytwórczych czy innych czynności realizowanych w firmie jest robotyzacja. Zastąpienie człowieka w wykonywaniu prostych, żmudnych i powtarzalnych czynności niesie ze sobą wiele korzyści, które doceniają nowoczesne firmy. Dlatego na ich liniach produkcyjnych czy w magazynach wysokiego składu coraz częściej pojawiają się roboty współpracujące. Co zyskuje przedsiębiorca dzięki takim rozwiązaniom?  


Automatyzacja to optymalizacja kosztów


Najważniejszą korzyścią, jaką zapewnia przedsiębiorcy automatyzacja procesów produkcyjnych czy magazynowych jest optymalizacja kosztów. Polega ona na znalezieniu najlepszego i najbardziej ekonomicznego rozwiązania z punktu widzenia danego procesu czy szeregu wykonywanych czynności. W odniesieniu do kosztów jest to poszukiwanie takiego rozwiązania, które spowoduje maksymalne ograniczenie nakładów finansowych na proces produkcyjny czy obsługę magazynu, bez jakichkolwiek strat jakości.


Coboty, które zastępują pracownika na linii technologicznej lub też współpracują z nim wykonując niektóre czynności, gwarantują wysoką systematyczność i powtarzalność pracy. Maszyny są dokładne, precyzyjne, nie męczą się i mogą pracować bez przerw na kawę czy odpoczynek. Ponadto, raz zaprogramowane do określonego zadania będą je wykonywać przez wiele dni bez żadnych przestojów czy zmian w jakości. Efektem jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie pojedynczego elementu oraz zminimalizowanie strat materiałowych. Obie te cechy przekładają się na zmniejszenie kosztów produkcji.
O kosztach procesu produkcyjnego decyduje również etatyzacja, czyli zatrudnianie osób do wykonywania drobnych czynność. Automatyka przemysłowa ogranicza się do jednorazowej inwestycji oraz niewielkich kosztów serwisowych, bez potrzeby wypłacania pensji i innych świadczeń dla pracowników etatowych.  


Roboty współpracujące to zwiększenie możliwości produkcyjnej


Automatyzacja linii produkcyjnych decyduje również o możliwościach produkcyjnych przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej czynniki nietrudno sobie wyobrazić, jak wzrośnie liczba wytwarzanych elementów w określonym odcinku czasowym, jeśli będą one wycinane czy montowane przez roboty współpracujące. Ponadto, jednostajność pracy robota pozwala precyzyjnie wyliczyć, ile takich elementów opuści taśmę w ciągu godziny.


Coboty pracują nie tylko szybciej, ale i dokładniej. Mogą też wykonywać czynności, które są nieosiągalne dla ludzkich rąk. Dotyczy to np. procesów, w których jest niezwykle ważna stabilność narzędzia, czy jednostajność jego ruchu. Przykładem mogą być spawanie, lutowanie precyzyjne, obróbka skrawaniem lub wycinanie detali o skomplikowanych kształtach.  


Usprawnienie działania magazynów


W dużych zakładach przemysłowych czy centrach logistycznych coraz częściej jest wprowadzana automatyzacja procesów magazynowych. O wzroście popularności tej innowacji może świadczyć fakt, że tylko w ostatnim dziesięcioleciu na świecie sprzedano około 3 milionów robotów magazynowych i sprzedaż ta ma tendencję wzrostową. Automatyczne systemy magazynowe mają przed sobą przyszłość ze względu na intensywny rozwój branży e-commerce. Pozwalają bowiem na znaczne przyspieszenie i usprawnienie obsługi co jest niezwykle istotne przy stałym wzroście liczby ekspediowanych paczek.


Automatyzacja procesów Automatyzacja procesów

Magazyn automatyczny jest niezastąpiony tam, gdzie stosuje się wysokie składowanie. Przenoszenie skrzyń, palet czy paczek przez pracownika za pomocą wózka widłowego nie tylko wymaga czasu, ale też wiąże się z ryzykiem. W następstwie jest konieczne ponoszenie nakładów na zabezpieczenia i ochronę wymagane przepisami BHP. Automatyzacja w magazynie w połączeniu z komputeryzacją pozwala też na ograniczenie obsługi nawet dużego obiektu do jednego pracownika, który zajmuje miejsce za pulpitem sterowniczym.  


Procobot i oferowane rozwiązania dla przedsiębiorstw w Polsce


Roboty współpracujące to specjalność firmy ProCobot – od siedmiu lat lidera na polskim rynku tego rodzaju technologii. To pierwszy i jednocześnie największy w kraju dystrybutor robotów współpracujących UR oraz robotów mobilnych MIR. Dzięki oferowanym rozwiązaniom jest możliwa zarówno automatyzacja w magazynie jak i na linii produkcyjnej o różnej specyfice.


ProCobot dostarcza urządzenia wyspecjalizowane w zdaniach takich jak: montaż, obsługa maszyn i wtryskarek, obróbka CNC, polerowanie, klejenie, wkręcanie, dozowanie, spawanie i wiele innych. Magazyn wysokiego składowania można wyposażyć w coboty z kategorii „podnieść i umieścić”, a także w urządzenia do paletyzacji i pakowania. Firma dostarcza również roboty wyspecjalizowane w analizach i testach laboratoryjnych oraz w kontroli jakości.