B2B z Sourcedin – nowa jakość komunikacji w biznesie

B2B z Sourcedin – nowa jakość komunikacji w biznesie nf.pl

Szacuje się, że zeszłoroczna wartość transakcji handlowych przeprowadzonych online w sektorze Business to Business wyniosła ok. 140 miliardów zł, co oznaczałoby wzrost o 20 miliardów w stosunku do poprzedzającego roku.

Handel elektroniczny w Polsce dynamicznie się rozwija, czemu sprzyja postęp w dziedzinie technologii informatycznych, pozwalający na automatyzację procesu wymiany dóbr i usług pomiędzy firmami. Nowoczesne platformy zakupowe online nie są już jedynie systemami umożliwiającymi dokonywanie sprawnych transakcji drogą elektroniczną. Obecnie narzędzia e-handlu pozwalają firmom tworzyć opartą na doświadczeniu i zaufaniu społeczność biznesową, zwiększać zyski i wyprzedzać konkurencję.


Wirtualizacja procesów handlowych w segmencie B2B niesie ze sobą szereg korzyści biznesowych. Wykorzystanie nowoczesnych platform zakupowych w wymianie handlowej pomiędzy firmami pozwala uprościć i zautomatyzować przebieg transakcji na wszystkich jej etapach, począwszy od diagnozy sytuacji rynkowej i selekcji najlepszych partnerów, przez komunikację i zawarcie umów, po stały monitoring i możliwość oceny współpracy. Oznacza to optymalizację kosztów przedsiębiorstw w dotarciu do ich dostawców i odbiorców, możliwość rozszerzenia zasięgu działalności na poziom ogólnokrajowy i usprawnienie przepływu informacji handlowych. Korzystanie z narzędzi e-handlu umożliwia w efekcie wzrost konkurencyjności i tworzy wizerunek firmy jako nowoczesnego i solidnego partnera biznesowego.

Biznes spotyka się w sieci

Przykładem technologii stworzonej do budowania sieci kontaktów handlowych wykorzystujących potencjał rzeczywistości wirtualnej jest aplikacja Sourcedin. Narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki internetowej nie wymaga budowania kosztownej infrastruktury informatycznej w firmie, dzięki czemu rozwiązanie może być wdrażane zarówno przez duże koncerny, jak i małe podmioty gospodarcze.
Przyjazna w obsłudze platforma to miejsce spotkania partnerów biznesowych, inicjowania relacji między firmami na przejrzystych warunkach. Dzięki intuicyjnym funkcjonalnościom aplikacja zapewnia biznesowi optymalne warunki współpracy przy realizacji transakcji oraz upraszcza i przyspiesza proces komunikacji handlowej. Podstawowe możliwości platformy Sourcedin to prezentacja oferowanych przez firmę towarów i usług oraz tworzenie zapytań ofertowych. Funkcjonalności platformy, takie jak informacje o dostępności produktu, statusu zmówienia, historii transakcji oraz faktur, pozwalają zautomatyzować i wystandaryzować procesy transakcyjne. Sourcedin umożliwia nie tylko sprawne przeprowadzenie wymiany dóbr i usług. Pozwala również na selekcję najlepszych partnerów do współpracy. System rekomendacji premiuje zaufanych kupców i dostawców, wpływając na wzrost konkurencyjności najsolidniejszych firm.

Sourcedin – łączy interesy partnerów handlowych

Platforma Sourcedin powstała z myślą o połączeniu wspólnych interesów kupców i dostawców. Nabywcy otrzymują dostęp do bazy tysiąca ogólnokrajowych ofert i możliwość wyboru najbardziej korzystnej, na podstawie jasnych i przejrzystych reguł. Pozwala to na pogłębioną analizę rynku, porównanie jakości, cen, dostępności i czasu realizacji zamówienia danych towarów i usług, i w efekcie optymalizację kosztów ich zakupu. Dzięki funkcjonalnościom aplikacji Sourcedin, odpowiedzi na zapytanie ofertowe są łatwo zestawialne, istotne dane są odpowiednio agregowane w jednym dokumencie i w czytelny sposób możliwe do porównania.

Dla dostawców wirtualizacja procesów handlowych przy wykorzystaniu platformy Sourcedin jest szansą pozyskania rynków, wykraczających poza obszar lokalnej działalności. Bezpłatny dostęp do ogromnej bazy potencjalnych nabywców zmniejsza nakłady kosztów związane z poszukiwaniem nowych klientów. Funkcjonalności platformy pozwalają dostawcom uczestniczyć w wystandaryzowanym i klarownym procesie ofertowania, co umożliwia firmom konkurowanie między sobą na przejrzystych zasadach.

Biznes bliżej biznesu

Nowoczesne technologie zmieniają oblicze biznesu. Aplikacje takie jak Sourcedin umożliwiają tworzenie nowych konstelacji handlowych pomiędzy firmami i zwiększają efektywność procesów zakupowych. Zacieśniają również relacje biznesowe, dzięki usprawnianiu komunikacji oraz przepływu danych i informacji pomiędzy partnerami tej wymiany. Wiele różnych środków komunikacji, wykorzystywanych dotychczas we współpracy handlowej może zostać zastąpiona przez jedną aplikację.

sourcedin.co