Balanced Scorecard w erze mobilności

Balanced Scorecard w erze mobilności Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net

Czy aby na pewno technologie mobilne są rozwiązaniem wszystkich problemów i wyzwań dzisiejszego świata biznesu?

Obserwując otaczający nas świat można odnieść wrażenie, że zwariował na punkcie konceptu mobilności i natychmiastowego przekazywania informacji. To prawda, dzięki mobilnym urządzeniom rzeczywiście można przekazywać informacje sprawniej, ale przecież nie tylko o to chodzi. Ważne jest, aby zawartość merytoryczna była adekwatna do czasu, miejsca i sytuacji.

Jeszcze nie tak dawno firmy używały narzędzi informatycznych w bardzo wąskim zakresie, a wiedzę o aktualnej kondycji przedsiębiorstwa posiadało tylko wąskie grono zarządzających. Należy też zwrócić uwagę, że nawet skrupulatnie zebrane dane były trudno dostępne, a ich opracowanie i prezentacja wymagały dużego nakładu pracy.

Rozwój branży IT a zadania menedżera

Rozwój IT pozwolił zastąpić system papierowy narzędziami elektronicznymi. Jednakże z punktu widzenia managera, jako osoby zarządzającej, nie zmieniło się wiele. Nadal musi on oczekiwać na syntezę danych, na przykład przekazywanych przez dział księgowości, prezentowanych jako controling. Niestety, z powodów cykli rozrachunkowych manager otrzymuje dane ze znacznym opóźnieniem. Taki scenariusz może stwarzać niebezpieczeństwo zbyt później reakcji na szybko zmieniające się warunki.

Zatem można zadać pytanie: Po co dzisiejszemu biznesmenowi infrastruktura mobilna dająca dostęp do informacji, co prawda w trybie natychmiastowym, ale przekazująca dane zmieniające się raz lub dwa razy w tygodniu, a może i w miesiącu?

Jako doradcy Wisdom Consulting bardzo często spotykamy się z pytaniem: Czy controling można zastąpić czymś innym, bardziej adekwatnym do obecnego czasu? W odpowiedzi na nie proponujemy zastosowanie jednej z nowoczesnych koncepcji zarządzania strategicznego, która zrodziła się na początku lat 90-tych XX wieku pod nazwą Balanced Scorecard, w skrócie BSC. „Zrównoważona karta wyników”, bo tak nazwę należy przetłumaczyć na język polski, przedstawia cztery perspektywy analiz: finansową, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju. Zachowując świadomość, iż pomiędzy nimi zachodzą żywe i wzajemne reakcje.

Dzięki szerokiej perspektywie i wprowadzeniu miar pozafinansowych na równi z finansowymi, Balanced Scorecard nie tylko wprowadza równowagę w obszarach analiz, ale także minimalizuje ryzyko przechylenia środka ciężkości w którąkolwiek ze stron. Dla przykładu, firma poprzez nieustaną maksymalizację wyników finansowych w krótkim okresie, może naruszyć relacje z klientem lub zaniedbać własny rozwój. Takie działanie w długim okresie może przynieść złe owoce w postaci spadku przychodów. Dodatkowo, uwzględniając relacyjność obszarów poddawanych analizie, BSC pozwala prognozować trend, za którym podąża kondycja przedsiębiorstwa. Co więcej, estymacji można dokonać  jeszcze przed pojawianiem się wyników finansowych.

Dzięki temu, że koszty wrażania systemów informatycznych znacząco spadły w ostatnich latach narzędzia takie jak Balanced Scorecard razem z technologiami mobilnymi stwarzają warunki, które umożliwiają sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Podobne artykuły:


Tomasz Morawik Wisdom Consulting sp.j