Banki centralne duszą obligacje

Banki centralne duszą obligacje materiały PR

Rentowności obligacji spadają pod presją banków centralnych.

Gorsze dane o wymianie towarowej z Chin oraz środowa publikacja minutes z USA zdominowały w czwartek rano zachowanie papierów skarbowych na rynkach bazowych. Potem spadki rentowności nasiliły się w reakcji na wypowiedzi szefa Bundesbanku o możliwości użycia niestandardowych narzędzi w reakcji na zagrożenie ryzykiem utrzymywanie się inflacji na niskim poziomie. 

Podobne artykuły:

Spadków rentowności nie była w stanie trwale powstrzymać nawet informacja o mniejszej niż oczekiwano liczbie nowych wniosków o zasiłek i ich kontynuacji. Późnym popołudniem rentowności US10Y znalazły się na poziomie 2,64% (5 pb. poniżej środowego zamknięcia), zaś DE10Y na 1,52% (5 pb. poniżej środowego zamknięcia). Stawki ubezpieczenia od ryzyka kredytowego dla papierów nominowanych w USD nie zmieniły się istotnie.

Belka nie uratował polskiego długu

Polski rynek długu podążył w czwartek za rynkami bazowymi, pomimo komentarza Marka Belki, na wczorajszej konferencji RPP, że niska inflacja nie jest zagrożeniem dla polskiej gospodarki, zaś wzrost w 2014 roku powinien być wyższy niż oczekiwano. Krzywa dochodowości papierów skarbowych obniżyła się o 6 pb. w długim końcu, ocierając się o 4,0% i 2 punkty bazowe. w krótkim, schodząc do 2,99%. Ruch na krzywej IRS był w podobnej skali.

Podobne artykuły:

W piątek czeka nas publikacja danych o inflacji w Niemczech oraz danych o wynikach na rachunku obrotów bieżących w Polsce. Nie sądzimy, by dane te zrobiły większe wrażenie na rynkach. Poważniejsze skutki może przynieść dopiero publikacja wskaźnika nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan zza Oceanu. Naszym zdaniem niższy od szacunków odczyt może wzmóc spadki rentowności papierów amerykańskich, zaś wyższy nie zrobi większego wrażenia na rynkach. Jako łączny efekt oczekujemy jednak dalszego obsuwania się rentowności na rynkach bazowych i w kraju w dół.

Zapowiada się dobry poniedziałek

Początek następnego tygodnia pozostanie pod znakiem dobrych nastrojów na rynku długu. Dalsze silne spadki rentowności wydają się mało prawdopodobne w segmencie 5Y-10Y, bez potwierdzenia krążących po rynku plotek na temat uruchomienia europejskiej wersji QE (dzisiejszy FT pisze o możliwości wsparcia rynku ABS przez EBC i BoE). Pewne nieznaczne wsparcie dla dalszych obniżek dochodowości w tym segmencie rynku może dać publikacja danych ZEW dla Niemiec.

Podobne artykuły:

Zważywszy jednak drastyczny spadek dystansu między polskimi i niemieckimi obligacjami oraz niski poziom dochodowości obligacji niemieckich, miejsce dla dalszych redukcji rentowności w segmencie 10Y wydaje się mocno ograniczone. Pewne perspektywy dla spadków dochodowości mają naszym zdaniem obligacje w segmencie 2Y. W ich wypadku czynnikiem, który powinien zepchnąć rentowności w dół jest publikacja danych o inflacji w Polsce za marzec. Będzie ona naszym zdaniem o 0,1 pp. poniżej konsensus na poziomie 0,7%. W danych będzie widoczna presja na spadek inflacji ze strony cen żywności oraz cen paliw, oraz brak wyraźniejszej presji inflacyjnej ze strony innych elementów koszyka inflacyjnego.

PKO Bank Polski S.A. Konrad Soszyński