Biznesplan - elastyczne narzędzie

Biznesplan - elastyczne narzędzie © Minerva Studio - Fotolia.com

Nie jest to dokument, który możemy wykorzystywać przez kilka lat bez modyfikacji.

Biznesplan powinien być narzędziem elastycznym, a załączany do niego arkusz kalkulacyjny powinien zapewniać możliwość aktualizacji parametrów, które uległy zmianie zarówno w makrootoczeniu, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.

Złożony proces

Sporządzenie biznesplanu jest złożonym procesem, wymagającym specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin. Zarządzać nim należy na bieżąco analizując sytuacje, których wcześniej nie przewidziano i odpowiednio modyfikując dokument. Modyfikacja dotyczyć powinna również monitorowania rynku. Należy permanentnie zbierać informacje na temat konkurencji i zmieniać informacje zawarte w sporządzonym już biznesplanie. Prowadząc firmę musimy posiadać pełną wiedzę zarówno na temat firm wchodzących na rynek, upadłości w sektorze, jak i na temat fuzji, które w ostatnim czasie miały miejsce na rynku, na którym dane przedsiębiorstwo działa.

Istotne jest również analizowanie oferowanych przez konkurencję produktów, dzięki czemu możemy znaleźć niezagospodarowane jeszcze nisze rynkowe, w konsekwencji stając się liderem rynku i pozyskując coraz większe w nim udziały.

Bądź elastyczny

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że biznesplan nie jest dokumentem, który możemy wykorzystywać przez kilka lat bez wprowadzania modyfikacji. W gospodarce rynkowej otoczenia zmienia się permanentnie, zmieniają się także warunki funkcjonowania naszej firmy.

Biznesplan, oprócz tego, że głównie służy pozyskaniu finansowania zewnętrznego, stanowi także element zarządzania przedsiębiorstwem, a dobre zarządzanie jest podstawą powodzenia firmy w długim okresie. Rozpoczynając działalność patrzymy długofalowo, więc dobry biznesplan powinien być podstawą naszej działalności i aktywności inwestycyjnej.

Nawet jeśli kierownictwo firmy zmieni się, dobry biznesplan powinien krok po kroku sugerować, jak należy postępować, aby realizować wyznaczone cele i osiągnąć sukces. Jeżeli natomiast firma rozpoczyna swoją działalność, biznesplan powinien umożliwić określenie koncepcji rozwoju, ocenę konkurencji, oszacowanie kosztów i ryzyka.

Dokument o wielu funkcjach

W zależności od tego, w którym momencie cyklu rozwoju dane przedsiębiorstwo się znajduje, biznesplan pełni określone funkcje. W fazie początkowej - intensywnego rozwoju - najczęściej jest to dokument wyznaczający cele przedsiębiorstwa, pomagając jednocześnie kierować firmą. Gdy firma rozwija się i planuje inwestycje, biznes plan posłuży zewnętrznym instytucjom finansowym jako narzędzie oceny standingu finansowego i rozwojowego danej firmy. Na jego podstawie spółka otrzyma kredyt, znajdzie inwestora, otrzyma dotacje, bądź nie.

Jeśli zajdzie potrzebna przeprowadzenia fuzji, biznesplan także staje się nieocenioną pomocą. Przedstawia najważniejsze zalety firmy, prowadzi do zaprezentowania potencjalnych synergii między firmami, wskazuje na ryzyka przyszłej działalności w danym sektorze, dodatkowo podpierając zawarte w nim tezy analizą finansową.

Jak widać biznesplan jest jednym z podstawowych narzędzi w przedsiębiorstwie. Dzięki dobrym podstawom, wiedzy i permanentnemu monitorowaniu rynku, może on stanowić istotną pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Agata Forysiak, starszy konsultant, Doradztwo Gospodarcze DGA SA

www.dga.pl

Podobne artykuły:

Agata Forysiak Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.