Biznesplan jako podstawa działalności

Biznesplan jako podstawa działalności © endostock - Fotolia.com

Przygotowując koncepcję własnej firmy powinniśmy zacząć od napisania biznesplanu.

Przygotowując koncepcję własnej firmy powinniśmy zacząć od napisania biznesplanu. Będzie on dla nas podstawowym schematem i narzędziem pozwalającym na uświadomienie sobie potrzeb, możliwości oraz zagrożeń, które są związane z naszym przedsięwzięciem. Dokument ten będzie też niezbędny w kontaktach z instytucjami finansowymi, takimi jak banki czy instytucje pomocowe.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż większość osób uruchamiających mikroprzedsiębiorstwo lub małą firmę dokonuje jedynie wstępnych szacunków dotyczących biznesu, a potem podejmują działania zgodnie z zasadą „jakoś to będzie” - szczególnie, gdy dysponują wolnymi środkami finansowymi na rozpoczęcie działalności, np. pożyczonymi od rodziny lub znajomych. Przygotowanie profesjonalnego biznesplanu na pewno w wielu przypadkach uchroniło by tego typu startujące biznesy przed niepotrzebnymi kosztami lub poważnymi problemami natury finansowej lub organizacyjnej.

Skuteczne narzędzie

Biznesplan jest dokumentem, który opisuje wszystkie najważniejsze aspekty firmy i jest dla przedsiębiorcy nieocenionym narzędziem, pozwalającym na dokładne przeanalizowanie swoich pomysłów, ocenienie możliwości wprowadzania ich w życie oraz przeanalizowania możliwych pułapek i zagrożeń. To właśnie biznesplan w ostatecznym rozrachunku powie nam, czy warto inwestować siły i środki w planowany biznes, a więc – w ostatecznym rozrachunku – jest podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności.
Biznesplan sporządzamy do użytku zewnętrznego jak i wewnętrznego. Użytek zewnętrzny – to inwestorzy, banki i inne instytucje finansowe, do których zwracamy się o pożyczki, kredyty itp. Biznesplan potrzebny jest nam też do użytku wewnętrznego, jako narzędzie zarządzania firmą.
Biznesplan musi być wykonany rzetelnie i uczciwe – bez upiększania i naciągania rzeczywistości ekonomicznej. Musi być to precyzyjne narzędzie, dzięki któremu będziemy mieli wgląd m.in. w następujące zagadnienia:

  • Możliwości i perspektywy rozwoju rynku lub branży w najbliższej przyszłości.
  • Oszacowanie kosztów wytwarzania produktu lub usługi, analiza cen konkurencji i ocenienie możliwości uruchomienia własnego biznesu.
  • Ustalenie wszystkich potencjalnych przeszkód i zagrożeń w pierwszych latach realizacji przedsięwzięcia.
  • Określenie zasobów finansowych koniecznych do uruchomienia działalności.
  • Określenie okresu, w którym firma zacznie przynosić zyski.
  • Określenie sposobu finansowania startu biznesu (koszty rozruchu, pokrycie kosztów firmy i własnych w okresie, gdy firma nie przynosi dochodów).
  • Określenie kierunków rozwoju po okresie wstępnym.

Pamiętajmy, że biznesplan nie może mieć zbyt wielkiej objętości – powinien zamykać się w 10-20 stronach. Dlatego też powinniśmy zmieścić w nim maksymalnie rzeczowe informacje dotyczące planowanego biznesu, takie, które będą realną podstawą do podjęcia decyzji o uruchomieniu przedsięwzięcia.
Pisząc biznesplan napotkamy zapewne na trudności i przeszkody pokazujące nam np. sprzeczności finansowe lub krytyczne zagrożenia dla planowanego biznesu. Dzięki temu będziemy mogli wprowadzić od razu korekty, które pozwolą nam uniknąć np. niepotrzebnych kosztów lub upadku całego przedsięwzięcia w przyszłości.
Dotyczy to w szczególności naszych szacunków związanych np. z możliwościami rozwoju na rynku lokalnym, czy też szacunków dotyczących różnicy pomiędzy spodziewanymi wpływami a realnymi kosztami uruchomienia i prowadzenia działalności.

Podobne artykuły:

Ryszard Jórczak Nowoczesna Firma S.A.