Branża leasingowa ma za sobą dobre półrocze

Branża leasingowa ma za sobą dobre półrocze leasingsamochodowy.org.pl

W ciągu pierwszych szczęściu miesięcy roku, branża leasingowa sfinansowaniu aktywa o łącznej wartości niemal 24 mld zł, notując tym samym 13,2-proc. wzrost – wynika z danych zaprezentowane przez Związek Polskiego Leasingu pod koniec lipca.

Leasing jest kluczowym instrumentem finansowym oferowanym przez firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu. Tą drogą w 2015r.  sfinansowano 83,8 proc. wszystkich aktywów. Pozostałą część stanowią dobra ruchome sfinansowane przy udziale pożyczki (16,4 proc.).

Struktura łącznego rynku finansowania pozostaje w miarę zrównoważona. Pojazdy osobowe, dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony stanowią 36,8 proc. inwestycji, maszyny i urządzenia (w tym IT): 33,4 proc., transport ciężki: 26,1 proc., a nieruchomości 3 proc.

Leasing jest głównym, obok kredytu, zewnętrznym źródłem inwestycji pracujących w gospodarce.

Trendy widoczne na rynku

Największy udział w rynku leasingu stanowią transakcje odnoszące się do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony. W I półroczu br. przedsiębiorcy sfinansowali przy pomocy firm leasingowych nowe i używane pojazdy o łącznej wartości 8,77 mld zł.

W drugim kwartale zaznaczyło się wyraźne odbicie na rynku pojazdów lekkich. Segment rośnie dzięki pojazdom osobowym (+40,3 proc. r/r za I półrocze), co wynika z korzystnych przepisów dla leasingu aut z segmentu premium i znajduje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie rejestracji pojazdów na potrzeby firm.

W pierwszym półroczu br. to jednak maszyny i urządzenia (w tym IT), były kluczowym motorem wzrostu rynku leasingu, głównie ze względu na wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, stabilny rozwój gospodarki oraz ciągle wysoki popyt inwestycyjny w rolnictwie. W tym segmencie rynku odnotowano 17 proc. wzrost finansowania (r/r) przy wartości aktywów na poziomie 7,96 mld zł.

Finansowanie transportu ciężkiego (11 proc. dynamika, wartości aktywów: 6,22 mld zł), było wspierane odrodzeniem w strefie euro (i przez to naszego eksportu) oraz wzrostem popytu krajowego. Nastroje w branży transportowej pozostają dobre, mimo problemu  z płacami minimalnymi w Niemczech.

Finansowanie nieruchomości to wciąż „niszowy” obszar działalności firm leasingowych. Odbicie segmentu nieruchomości było widoczne w II kwartale, kiedy sfinansowano 73,9 proc. tegorocznej produkcji. Wartość nieruchomości wyleasingowanych w I półroczu 2015 roku wyniosła 0,71 mld zł, co oznacza 60,1-proc. wzrost (r/r).

Koniunktura branży leasingowej i prognozy na koniec roku

Badania koniunktury branży leasingowej (ZPL) pokazują, że osoby odpowiedzialne za sprzedaż w firmach leasingowych, oczekują stabilizacji jakości portfela leasingowego, nieznacznego wzrostu poziomu zatrudnienia oraz dodatniej dynamiki dla nowej produkcji w III kwartale roku. Specjaliści branży liczą na wyższy poziom finansowania we wszystkich badanych kategoriach środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy widzą dla finansowania maszyn i IT. Niższego wzrostu spodziewają się w przypadku finansowania pojazdów lekkich oraz transportu ciężkiego, a najmniejszej poprawy w sektorze nieruchomości.

Na koniec 2015 roku branża leasingowa oczekuje wzrostu na poziomie 15,5 proc. Dynamika rynku leasingu w 2015 roku będzie zgodna z oczekiwanym wzrostem inwestycji prywatnych, szacowanym przez Związek Polskiego Leasingu na 9,6 proc. 

Związek Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski