Checklista pomocna przy pisaniu biznesplanu

Checklista pomocna przy pisaniu biznesplanu © Syda Productions - Fotolia.com

Jeżeli już ogólnie określiłeś, czym się będzie zajmować twoja firma powinieneś stworzyć checklistę, dzięki której będziesz mógł określić dokładnie szczegóły prowadzonej działalności.

Checklista będzie nie tylko sposobem na uszczegółowienie wszystkiego, co dotyczy twojej przyszłej firmy, ale będzie także pomocna przy pisaniu biznesplanu. Jej elementem będzie analiza SWOT, czyli określenie mocnych i słabych stron twojego przedsięwzięcia.

Zacznij od misji

Wielu autorów porad dla przedsiębiorców (obecnych i przyszłych) zwraca uwagę na to, iż samo zarabianie pieniędzy jest zwykle zbyt małą motywacją, by całkowicie zaangażować się w rozruch własnego biznesu. Ludzie, którzy prowadzą z pasją prosperujące biznesy, zwykle realizują jakąś swoją wewnętrzną, ważną dla nich wartość. Jest ona ukryta w pomyśle biznesu lub w impulsie, który popchnął ich na drogę przedsiębiorczości. W momencie uświadomienia jej sobie, może ona być opisana – w formie misji firmy. Każda, najmniejsza nawet firma ma swoją misję – nawet, jeżeli ta misja nie została wyartykułowana. Zwłaszcza, że za wspomnianym impulsem i misją ukrywa się zwykle jakieś głębokie i ważne doświadczenie, przeżycie lub przemyślenie, będące bardzo osobistym zasobem właściciela biznesu.

Nie należy mylić opisu misji z opisem działalności biznesowej firmy. Misja, to poniekąd „duch” ożywiający dany biznes. Przykłady misji: poprawa jakości środowiska naturalnego Ziemi z myślą o lepszym i bardziej ekologicznym życiu przyszłych pokoleń – (producent przydomowych oczyszczalni ścieków); współtworzenie pozytywnych związków pomiędzy partnerami (ośrodek coachingu relacji rodzinnych); udostępnienie wszystkim rodakom bardzo dobrej jakościowo odzieży i komfortowego obuwia po bardzo przystępnej cenie (sieć dyskontów odzieżowych).

Podobne artykuły:

Opis działalności

Jest po prostu informacją na temat, co firma robi, jak bardzo profesjonalnie i z jak wielką dbałością o klienta.

Określ dokładnie produkt (produkty, które masz do zaoferowania):

 • Jaki produkt lub jaką usługę masz do zaoferowania?
 • Jakie korzyści odniesie nabywca twoich produktów/usług?
 • Jakie unikalne cechy różnią twoją ofertę od oferty konkurencji?

Określ lokalizację firmy:

 • Czy lokalizacja firmy jest wygodna i dostępna dla klientów?
 • Czy lokalizacja firmy będzie miała wpływ na sprzedaż (jaki)?
 • Czy lokal będzie wynajęty czy własny (określ koszty)?

Określ branżę, w której będziesz działał:

 • Czy jest to branża rozwijająca się czy stabilna?
 • Czy nie jest zagrożona (zmiany prawne, sytuacja rynkowa itp.)?
 • Przeanalizuj konkurencję w branży i na rynku (globalnym lub lokalnym – zależnie od tego, na którym będziesz działał).

Marketing i reklama

 • W jaki sposób będziesz reklamował swoje produkty/usługi?
 • Czy masz odpowiednią wiedzę i narzędzia?
 • Jakich to będzie wymagać nakładów finansowych?

Zarządzanie firmą i finansami firmy

 • Czy masz umiejętności dotyczące zarządzania w małej firmie?
 • Czy potrzebujesz dodatkowej wiedzy, a jeśli tak, to jakiej?

Analiza SWOT
Analiza SWOT dotyczy silnych i słabych stron planowanego przez ciebie biznesu
(SWOT) – ang. skrót: Strengths – mocne strony (atuty), Weaknesses – słabe strony (wady, bariery, zagrożenia), Opportunities – szanse, Threats) – zagrożenia. Analiza SWOT polega na sporządzeniu listy mocnych i słabych stron przedsięwzięcia i przeanalizowanie ich wpływu na wynik ostateczny.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przeprowadzając analizę SWOT:

 • Instytucjonalne (forma organizacyjno-prawna, dostępności lokali będących własnością przedsiębiorcy lub możliwości i specyfika najmu).
 • Marketing (lokalizacja, konkurencja, zalety produktu, zalety sieci lub sposobu dystrybucji, możliwości dotyczące obniżenia ceny końcowej itp.).
 • Techniczne (majątek produkcyjny: stan obecny i zasoby).
 • Finansowe (dostępności funduszy).
 • Zasoby ludzkie (wiedza, umiejętności itp.).

Przykładowe mocne strony:

 • Dostęp do tanich surowców.
 • Profesjonalizm załogi.
 • Niższa cena oferowanych produktów (usług).
 • Innowacyjność produktu (usługi).

Przykładowe słabe strony:

 • Brak magazynu.
 • Wysokie koszty lokalowe.
 • Niedostateczne wsparcie marketingowe.

Podobne artykuły:


Ryszard Jórczak Nowoczesna Firma S.A.