Co czeka nas w 2018 roku i czy należy obawiać się zmian w VAT-7?

Co czeka nas w 2018 roku i czy należy obawiać się zmian w VAT-7? edenred

Wielu podatników słyszało o wprowadzanych i planowanych zmianach w VAT. Czy wprowadzono do niego zmiany? Czy czekają nas w przyszłym roku podwyżki? Jak mają się deklaracje VAT do nowego obowiązku związanego z Jednolitym Plikiem Kontrolnym?

VAT-7 – reformy w stronę nowoczesności

 

Jednym z głównych założeń reformy w administracji podatkowej jest wprowadzenie systemu w XXI wiek. Oznacza to powolne odchodzenie od tradycyjnych zeznań papierowych na rzecz nowoczesnej e-administracji. Dzięki połączeniu urzędów z internetem możliwa stała się elektronizacja i automatyzacja wielu procesów. Wszystko po to, by legalnie działającym podmiotom umożliwić szybką i sprawną komunikację ze skarbówką oraz zmniejszyć ich obciążenia w trakcie kontroli podatkowych. Obawiać powinny się natomiast podmioty, które działają nieuczciwie, bowiem nowe procedury przewidują szybkie wykrywanie nieprawidłowości oraz blokowanie rozwoju działań niepożądanych.

 

Jednym z nowych obowiązków wynikających z wprowadzanej reformy jest składanie deklaracji VAT  na specjalnym elektronicznym formularzu, wyłącznie komputerowo, przy wykorzystaniu internetu. Może to budzić pewne obawy, jednak docelowo będzie dużo wygodniej, ponieważ jest to forma:

  • tańsza – brak kosztów druku, wysyłki,
  • wygodniejsza – praca na własnym komputerze, dostępna 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • szybsza – brak konieczności wizyty w urzędzie lub na poczcie.

 

VAT-7 stawki podatkowe i zwiększenie wpływów do budżetu

 

Każdy wie, że państwo ma swoje wydatki. Musi zapewnić, zarówno swoim obywatelom, jak i przedsiębiorcom, odpowiednią infrastrukturę do życia i pracy. Pieniądze potrzebne są na wszystko. Można wymienić chociażby konieczność utrzymania i budowy nowych dróg i autostrad, udostępnienie odpowiednich urzędów oraz placówek, walkę z nieuczciwie działającymi podmiotami czy zmowami konkurencji, zapewnienie infrastruktury do przesyłu energii, gazu, informacji i wiele innych. Z drugiej strony nikt nie chciałby tych wydatków podnosić z własnej kieszeni. Obecnie wprowadzana reforma zakłada zwiększenie budżetu państwa.

 

Ma się to dziać jednak nie przez podwyżki stawki podatku VAT, ale poprzez uszczelnienie obecnie działającego systemu. Zlikwidowanie luki podatkowej oraz wyeliminowanie działań niepożądanych ma docelowo prowadzić do ogromnych wpływów należnych podatków. Z jednej strony będzie to uderzać w podmioty działające nielegalnie, z drugiej strony na celowniku pojawią się podmioty, które działają na terenie Polski, ale nie odprowadzają tutaj podatków.

 

VAT-7, a Jednolity Plik Kontrolny

 

Wprowadzana jest reforma związana z JPK. Ma ona prowadzić do tego, aby wszyscy przedsiębiorcy prowadzili dokumentację finansowo-księgową w ujednolicony sposób, narzucony przez sformalizowaną budowę pliku. Miesięczne informacje przesyłane do organów podatkowych z ewidencji VAT dotyczą wszystkich czynnych podatników VAT i na razie działają obok tradycyjnych deklaracji papierowych.

Timess Press