Coraz więcej ludzi migruje do Polski

Coraz więcej ludzi migruje do Polski Photo credit: Pat McDonald / Foter

Według najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców liczba obcokrajowców w Polsce wzrosła z 77 tys. w 2008 do ponad 120 tys. w 2013 roku.

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej i Strefy Schengen zarówno Polacy mogą emigrować do krajów Unii Europejskiej, jak i obcokrajowcy osiedlać się w Polsce. Obywateli innych krajów przyciąga przede wszystkim stabilność ekonomiczna i polityczna. Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych 20 lat więcej ludzi będzie do Polski przyjeżdżało za pracą, niż wyjeżdżało.

W 2013 pobyt na terenie Polski zarejestrowało 60 tys. obywateli UE, w tym najwięcej z Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii.

Więcej na biznes.pl

red