Cyfrowy rozwój Mazowsza dzięki unijnym środkom

Cyfrowy rozwój Mazowsza dzięki unijnym środkom nf.pl

Możliwość załatwiania spraw urzędowych w dowolnym czasie i miejscu to chyba marzenie każdego z nas. Kto nie chciałby szybkiego dostępu do danych i możliwości elektronicznej komunikacji z instytucjami?

Ponad 640 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 zainwestowane zostanie właśnie w zwiększanie dostępności e-usług w obszarach zdrowia, administracji, kultury i edukacji wyższej. Środki na elektroniczną administrację wyniosą ponad 120 mln zł. 

ICT priorytetem

Przed Mazowszem, podobnie jak innymi regionami UE, stoi wyzwanie zmniejszenia wykluczenia społecznego mieszkańców. I dlatego, wśród obszarów największej koncentracji środków w obecnej perspektywie znajduje się wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – information and communications technology). Włączanie e-usług w przestrzeń publiczną wpisuje się
w obszar wysokiej jakości życia, czyli jedną z inteligentnych specjalizacji Mazowsza. Inteligentne specjalizacje to najbardziej rozwojowe dziedziny województwa, określone we współpracy samorządu ze środowiskiem biznesowym, naukowym i instytucjami otoczenia biznesu. Oprócz wysokiej jakości życia, do potencjałów regionu zaliczono inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu i bezpieczną żywność.

Ze środków RPO WM 2014-2020 ponad 120 mln zł zainwestowane zostanie w rozwój elektronicznej administracji (II Oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza). Czyli na co właściwie? Umożliwienie współpracy między urzędami dzięki wdrożeniu systemów teleinformatycznych, zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej, możliwość załatwienia spraw urzędowych drogą elektroniczną. Przyspieszy to wymianę informacji między urzędami, a także polepszy jakość obsługi klientów.

E-administracja na Mazowszu

W minionym okresie ponad 800 mln zł zasiliło realizację około 130 projektów mających na celu zmniejszanie wykluczenia informacyjnego i zwiększanie dostępności e-usług na terenie Mazowsza. Jednym z najważniejszych projektów z zakresu administracji, ułatwiających załatwianie spraw urzędowych przez mieszkańców, był tzw. projekt EA, czyli rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Projekt objął swym zasięgiem około 90% wszystkich gmin. Obecnie mieszkańcy wchodząc na stronę www.wrotamazowsza.pl mają dostęp prawie do 500 usług udostępnionych przez 115 partnerów instytucjonalnych w ramach systemu e-Urząd. Mieszkańcy i przedsiębiorcy mają więc między innymi możliwość wypełniania i przekazywania dokumentów urzędowych drogą elektroniczną, a następnie sprawdzenia statusu sprawy. Projekt zrealizowany został przy wsparciu z UE w wysokości 51 mln zł. 

Innym przykładem jest wdrożenie elektronicznej platformy wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej w województwie mazowieckim (EPWIOD). Projekt uzyskał 8,9 mln zł dofinansowania z RPO WM 2007-2013. Partnerami projektu jest 13 jednostek, w tym Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wraz z delegaturami, Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej czy Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Na lata 2014-2020 Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80% wartości inwestycji. Już w tym roku odbył się pierwszy nabór z zakresu administracji, na który wpłynęło ponad 30 wniosków o wartości prawie 180 mln zł. Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 2,3 mld zł. Będzie możliwość ubiegania się o fundusze między innymi z zakresu e-usług w sektorze zdrowia, kultury i edukacji wyższej. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu

Logo UE funduszedlamazowsza.eu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych